15.12.2019
PL EN
02.07.2013 aktualizacja 02.07.2013

Kolejny "konkurs na milion" dla uczelni z najlepszymi programami studiów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Milion złotych otrzymają uczelnie, które opracowały najlepsze programy studiów lub wdrażają najbardziej zaawansowane programy poprawy jakości kształcenia. Kolejną edycję „konkursu na milion” ogłosiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wnioski można składać do 25 września. Informacja o konkursie ukazała się we wtorek na stronie internetowej MNiSW.

W konkursie wyróżnione zostaną szkoły wyższe, które najlepiej pracują nad poprawą jakości kształcenia lub opracowały najlepsze, zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, programy studiów, realizowane od roku akademickiego 2012/13 lub przeznaczone do realizacji w roku akademickim 2013/14.

Zwycięskie szkoły wyższe otrzymany 1 mln zł będą mogły przeznaczyć na doskonalenie oferty edukacyjnej. Na przykład pokryć koszty związane z wprowadzaniem do programów kształcenia praktyk zawodowych dla studentów, zainwestować w podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich, rozwijać współpracę z innymi uczelniami i instytucjami czy monitorować losy absolwentów.

Wszystkie wnioski będą ocenianie przez komisję konkursową powołaną przez resort nauki. Członkowie komisji ocenią, czy programy kształcenia są spójne, innowacyjne i dostosowane do potrzeb społeczno-gospodarczego regionu. W przypadku programów o profilu praktycznym oceniany będzie m.in. nacisk kładziony na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów, na przykład ich udział w praktykach czy współpraca uczelni z przyszłymi, potencjalnymi pracodawcami. Kryteria oceny programów o profilu ogólnoakademickim to przede wszystkim spójność w rozwijaniu umiejętności intelektualnych studentów.

W konkursie mogą brać udział podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, czyli np. wydziały, a także uczelnie nieposiadające takich jednostek. Warunkiem jest posiadanie przez daną placówkę co najmniej pozytywnej oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów.

Wnioski można składać do dnia 25 września 2013 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po dniu 15 listopada 2013 r. Zwycięskie uczelnie otrzymają dofinansowanie do końca tego roku.

Do ubiegłorocznej edycji konkursu zgłoszono ponad 200 wniosków. Zespół ekspertów ministerstwa nauki pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Marciniaka nagrodził 62 kierunki studiów, prowadzone przez 37 uczelni z 17 polskich miast. Wśród nich znalazło się 9 uczelni niepublicznych. Najlepiej w konkursie wypadły: Uniwersytet Jagielloński (5 nagrodzonych kierunków) oraz Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza (po cztery nagrodzone kierunki studiów).

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019