15.12.2019
PL EN
15.11.2013 aktualizacja 15.11.2013

W piątek w Cambridge ruszają "polskie perspektywy"

Foto: Fotolia Foto: Fotolia

Co robią polscy studenci i doktoranci na zagranicznych uczelniach? Czego się uczą, jakie prowadzą badania? Czy myślą o powrocie do Polski? O tym wszystkim porozmawiają podczas dwudniowej konferencji Nauka. Polskie Perspektywy, której druga edycja rozpoczyna się 15 listopada w brytyjskim Cambridge.

Wydarzenie organizują trzy stowarzyszenia studenckie: Cambridge University Polish Society, Oxford University Polish Society i LSE SU Polish Business Society. Jednym z patronów medialnych konferencji jest serwis Nauka w Polsce – Polskiej Agencji Prasowej.

\"+Nauka. Polskie Perspektywy+ to idea, społeczność i platforma. Opiera się na silnej wierze w potencjał młodych naukowców, a jednym z jej głównych celów jest umożliwienie uczestnikom rozwoju poprzez prowokowanie wymiany myśli, poglądów oraz pomysłów. Jej organizatorzy chcą pokazać, że nauka jest ciekawa i warto kreować jej dobry wizerunek z myślą o kolejnych pokoleniach młodych, utalentowanych ludzi” – informuje współorganizatorka konferencji Magdalena Richter.

Konferencja jest adresowana do młodych naukowców, doktorantów i studentów polskiego pochodzenia, którzy prowadzą swoje badania na uniwersytetach i w instytutach poza granicami Polski. Uczącym się za granicą studentom umożliwia spotkanie się, zbudowanie sieci kontaktów oraz podjęcie dyskusji na tematy związane z uczestnictwem Polski w rozwoju nauki i technologii. Do głównych celów konferencji należy popularyzacja nauki i umacnianie współpracy pomiędzy jej brytyjskimi, polskimi i europejskimi gałęziami.

Uczestnicy konferencji będą mogli wysłuchać popularnonaukowych wystąpień z różnorodnych dziedzin nauki: nauk przyrodniczych, matematyczno-fizycznych i ekonomicznych, wziąć udział w warsztatach i dyskusjach panelowych, oraz zdobyć informacje na temat stypendiów naukowych i finansowania projektów badawczych.

Głos zabiorą zarówno prowadzący badania studenci i młodzi naukowcy, jak i wybitni naukowcy m.in. profesorowie Konrad Bajer, Maciej Żylicz, Maciej Konacki, Robert Hołyst.

Szczegółowe informacje na temat konferencji są dostępne na stronie: www.polishperspectives.org

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019