05.12.2019
PL EN
29.01.2014 aktualizacja 29.01.2014

KE: trzeba usprawnić kontrolę jakości na uniwersytetach

Państwa Unii Europejskiej powinny usprawnić kontrolę jakości w szkołach wyższych, aby nauczanie było ściślej powiązane z realiami rynku pracy - wynika ze sprawozdań Komisji Europejskiej (KE) o zapewnieniu jakości w szkolnictwie wyższym oraz szkoleniu zawodowym.

Komisja Europejska opublikowała we wtorek dwa sprawozdania na temat zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym oraz szkoleniu zawodowym. W sprawozdaniach podkreślono, że mimo postępów osiągniętych przez państwa Unii Europejskiej, powinny one wprowadzać dalsze reformy i usprawnić kontrolę jakości na uniwersytetach oraz w wyższych szkołach zawodowych.

Jak informuje w przesłanym PAP komunikacie Marta Angrocka-Krawczyk z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, chodzi o to, aby nauczanie było ściślej powiązane z realiami rynku pracy oraz potrzebami społeczeństwa. Należy również położyć większy nacisk na współpracę międzynarodową oraz zapewnić, większy wpływ studentów na podejmowane decyzje.

„Zapewnienie jakości to podstawa dla budowania zaufania do naszych systemów edukacji. Musimy lepiej wykorzystywać ten potencjał w charakterze katalizatora dla modernizacji naszych uniwersytetów i wyższych szkół zawodowych. Naszym celem jest podnoszenie standardów w taki sposób, aby promować różnorodność i szanse na zatrudnienie” - powiedziała cytowana w komunikacie komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Andrulla Wasiliu.

Według sprawozdania KE ogromne znaczenie ma przejrzystość wyników dotyczących zapewnienia jakości, które powinny być powszechnie dostępne i służyć strategicznemu podejmowaniu decyzji. Obecnie tylko 40 proc. instytucji szkolnictwa wyższego w krajach UE regularnie dokonuje oceny narzędzi wspierających studentów w nauce.

Chociaż prawie wszystkie uczelnie oferują pomoc np. konsultantów czy trenerów, tylko połowa z nich sprawdza jak dobrze działają te narzędzia wsparcia. Jak wynika ze sprawozdania około 85 proc. studentów miało możliwość dokonania oceny jakości kształcenia, to jednak w wielu instytucjach szkolnictwa wyższego wciąż ich udział ogranicza się do biernej obserwacji.

W sprawozdaniu na temat szkolnictwa wyższego zwrócono uwagę, że jednym ze sposobów zmierzenia się z rosnącą liczbą studentów w Europie, która od 2000 roku zwiększyła się o ponad 25 proc. i wynosi obecnie 20 milionów, może być skuteczne wykorzystanie technologii teleinformatycznych.

Sprawozdanie na temat europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET) wskazuje m.in., że konieczne jest wzajemne zaufanie państw członkowskich odnośnie do kwalifikacji uzyskiwanych w poszczególnych krajach.

"Pomogłoby to uczniom wyższych szkół zawodowych i pracownikom w uznawaniu ich umiejętności, kompetencji i kwalifikacji za granicą. Obszary priorytetowe dla dalszej współpracy to usprawnienie zapewnienia jakości uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy, w tym przyuczanie do zawodu oraz określanie i ocenianie rezultatów nauczania" - czytamy w komunikacie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ krf/

Copyright © Fundacja PAP 2019