30.05.2020
PL EN
15.06.2015 aktualizacja 15.06.2015

Joonas Ilmavirta z Finlandii laureatem Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha

Na zdjęciu Joonas Ilmavirta. Źródło: materiały prasowe Na zdjęciu Joonas Ilmavirta. Źródło: materiały prasowe

Fiński matematyk Joonas Ilmavirta został laureatem siódmej edycji Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha. Wartość finansowa wyróżnienia przyznawanego za najlepszą pracę doktorską z matematyki wynosi 25 tys. złotych.

Do siódmej edycji Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha nadesłano 15 rozpraw doktorskich, w tym pięć z Polski, cztery ze Szwecji, dwie z Ukrainy oraz po jednej z Finlandii, Węgier, Norwegii i Słowacji. Ostatecznie otrzymał ją fiński matematyk Joonas IImavirta, którego nagrodzono za rozprawę doktorską "On the Broken Ray Transform", napisaną na Uniwersytecie w Jyvasyla.

Przewodniczący konkursowego jury prof. Grzegorz Karch podkreśla, że narodzona praca zawiera "trudną, a jednocześnie ciekawą matematykę, prowadzącą do interesujących, nowych zagadnień". "Ponadto uzyskane wyniki mają ważne zastosowanie w tomografii komputerowej i diagnostyce medycznej. Dodatkowy atut to fakt, że praca jest bardzo dobrze i przejrzyście napisana" - podkreśla prof. Karch.

Joonas Ilmavirta w swojej rozprawie doktorskiej rozwija narzędzia matematyczne przydatne do zbadania załamanych fal rentgenowskich. Wyniki zwycięskiej pracy z jednej strony pomogą w lepszej interpretacji zdjęć rentgenowskich, a z drugiej - prowadzą do nowych i ważnych problemów matematycznych.

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha została ustanowiona w 2008 r. Jest wspólnym przedsięwzięciem firmy teleinformatycznej Ericpol i PTM.

Celem nagrody jest promocja i wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy zajmujących się matematyką. Konkurs ma także popularyzować dorobek Stefana Banacha oraz polskiej nauki.

Prof. Stefan Banach (1892-1945) był twórcą analizy funkcjonalnej, dużego i ważnego w nowoczesnych zastosowaniach działu matematyki, który pomógł znaleźć równania stosowane do opisywania złożonych zjawisk przyrodniczych, w tym mechaniki kwantowej. Matematyk od dzieciństwa wykazywał nieprzeciętne zdolności, ale nie ukończył studiów wyższych.

Jego talent odkrył prof. Hugo Steinhaus. Dzięki niemu Banach w 1920 r. został asystentem na Politechnice Lwowskiej; w 1922 r. został profesorem na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W 1924 r. wybrano go na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności, a w 1939 r. został prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Zmarł w sierpniu 1945 r. we Lwowie.

Nagroda zostanie wręczona w Warszawie 8 września podczas 6. Forum Matematyków Polskich.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020