14.11.2018
PL EN
21.10.2015 aktualizacja 21.10.2015

Instytut i Wydział Fizyki PW świętuje pół wieku działalności

Źródło: Wydział Fizyki PW Źródło: Wydział Fizyki PW

Politechnika Warszawska świętuje w tym roku 50. rocznicę działalności Instytutu Fizyki, który powołano 1 września 1965 roku. Dziesięć lat później fizyka techniczna była już jednym z kierunków studiów, a w 1999 roku Instytut uzyskał rangę Wydziału.

Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej, składający się z czterech Katedr umiejscowionych w gmachach Fizyki, Chemii oraz Mechaniki precyzyjnej, powstał 1 września 1965 roku, dzięki staraniom prof. Szczepana Szczeniowskiego. Był on jednym z najznamienitszych polskich naukowców i organizatorów nauki. Na Politechnikę Warszawską przybył w 1955 roku obejmując stanowisko profesora.

"Do tego momentu fizyka na Politechnice Warszawskiej mimo wysokiej wagi jaką do niej przykładano jako jednemu z fundamentów techniki, była uprawiana w grupach rozproszonych na całej uczelni" - informuje Wydział Fizyki PW. Sercem tych grup był Gmach Fizyki. Nowocześnie wyposażone laboratoria dydaktyczne i naukowe zajmowały połowę budynku współdzielonego z Zakładem Elektrotechniki. W 1915 roku znalazły się w nim dwa zakłady fizyczne, których kierownikami byli znamienici profesorowie: Mieczysław Wolfke - uczeń Alberta Einsteina, wizjoner, wynalazca holografii i odkrywca stałej fazy Helu II, oraz Stanisław Kalinowski - badacz magnetyzmu ziemskiego i twórca powojennego systemu oświaty. Zniszczony w czasie wojny Gmach Fizyki po odbudowie stał się siedzibą Instytutu Fizyki.

Instytut składał się z zakładów zajmujących się ferromagnetyzmem, elektroniką kwantową, badaniami strukturalnymi, półprzewodnikami organicznymi, kryształami jonowymi oraz fizyką jądrową. W 1975 roku Instytut Fizyki wraz z Instytutem Matematyki utworzyły Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (FTiMS). Po raz pierwszy zgodnie z ideą przedwojennego lidera fizyków prof. Mieczysława Wolfkego na Politechnice Warszawskiej zaproponowano studia z zakresu fizyki technicznej. Prowadzenie poszczególnych profili kształcenia uzależniano nie tylko od zainteresowań studentów i potrzeb uczelni, ale także podaży przemysłu i instytutów badawczych.

Kolejnym przełomem w półwieczu istnienia Instytutu Fizyki było jego przekształcenie w Wydział Fizyki. Z początkiem roku akademickiego 1999/2000 wydział FTiMS rozdzielono na dwie oddzielne jednostki. Dziś Wydział Fizyki prowadzi badania w czołowych dziedzinach światowej fizyki i techniki, takich jak: fizyka układów złożonych, fotonika, informatyka optyczna, technika półprzewodników, jonika ciał stałych, nanoelektronika, fizyka struktur niskowymiarowych, fizyka jądrowa wysokich energii. Społeczność akademicką wydziału tworzy obecnie ok. 150 osób, w tym 15 osób z tytułem naukowym profesora i blisko 100 innych pracowników naukowych, a także ponad 600 studentów i ponad 70 doktorantów.

W piątek 23 października o godz. 13.00 w Audytorium Fizyki (Gmach Fizyki PW, ul. Koszykowa 75) odbędzie się Jubileuszowe Sympozjum Wydziału Fizyki, na którym przedstawiona zostanie m.in. historia fizyki na PW oraz jego plany tego wydziału na przyszłość, a także najbardziej obiecujące kierunki badań podejmowane przez pracowników. W czwartek 22 października ponad 70 osób zasłużonych dla Instytutu i Wydziału Fizyki PW otrzyma Medale Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2018