28.05.2018
PL EN
05.02.2016 aktualizacja 05.02.2016

Ponad 54 mln zł dla naukowców i firm na innowacyjne badania

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Łącznie ponad 54 mln zł - na prowadzenie innowacyjnych badań - mogą otrzymać naukowcy i firmy w programach Team i Team-Tech, ogłoszonych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Zgłoszenia do pierwszej edycji obydwu konkursów można przesyłać do 15 marca br.

W programie Team dofinansowanie otrzymają zespoły badawcze, kierowane przez wybitnych uczonych z całego świata. "Przedmiotem projektów, prowadzonych obowiązkowo we współpracy z partnerem zagranicznym, powinny być przełomowe w skali międzynarodowej prace badawczo-rozwojowe o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji" - informuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Z kolei program Team-Tech skierowany jest do wybitnych uczonych posiadających doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych. Finansowaniu w tym programie podlegają projekty badawczo-rozwojowe realizowane we współpracy z partnerem gospodarczym, dotyczące rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu.

"W obu programach o granty mogą aplikować naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, niezależnie od narodowości. Finansowanie jest przyznawane na okres trzech lat z możliwością przedłużenia na kolejne dwa lata" - informuje FNP. Według zaleceń Fundacji, budżet projektu nie powinien przekroczyć 3,5 mln zł. Środki te można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia, prace zlecone, stypendia, szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr.

Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. "Oznacza to, że ze wsparcia będą mogły skorzystać także firmy prowadzące działalność w naszym kraju. Mogą one otrzymać nawet do 80 proc. dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej" - czytamy w przesłanym PAP komunikacie.

Dofinansowanie przyznane w programach Team i Team-Tech będzie pochodziło z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). "Bardzo się cieszymy, że po okresie intensywnych przygotowań możemy uruchomić pierwsze konkursy w ramach nowych programów finansowanych z POIR. Jestem przekonany, że stworzą one możliwość najzdolniejszym naukowcom z Polski i z zagranicy realizowania w naszym kraju prac B+R na światowym poziomie. Po raz pierwszy FNP oferuje także dofinansowanie grantów realizowanych w firmach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych" – mówi wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP dr Tomasz Poprawka.

Termin przyjmowania aplikacji do obu programów w pierwszym konkursie upływa 15 marca br. Kolejne nabory FNP ogłosi w maju i listopadzie 2016 r. Do końca 2019 r. Fundacja planuje zorganizować łącznie po osiem konkursów w programie Team i Team-Tech. Finansowanie otrzyma ponad 100 zespołów, do których zostanie zaangażowanych ponad 1400 młodych badaczy – studentów, doktorantów i młodych doktorów.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2018