26.06.2019
PL EN
10.02.2016 aktualizacja 10.02.2016

Informatycy mogą startować w Konkursie o Nagrodę im. W. Lipskiego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Młodzi, polscy naukowcy-informatycy, którzy mogą pochwalić się dorobkiem naukowym w zakresie informatyki i jej zastosowań już po raz 12. mają szansę na zwycięstwo w Konkursie o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia.

Konkurs kierowany jest do osób, które w ubiegłym roku nie ukończyły 30 lat (lub 32 w przypadku osób, które korzystały z urlopów wychowawczych), pracowników, doktorantów, studentów krajowej szkoły wyższej lub innej instytucji prowadzącej badania naukowe w zakresie informatyki. Nagroda jest przyznawana za udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w zakresie informatyki i jej zastosowań.

„Dwunasta już edycja konkursu świadczy o prestiżu Nagrody, ale także o głębokiej potrzebie wparcia utalentowanych i pracowitych młodych ludzi. Dostrzegamy ich starania i ciężką pracę, która stanowi nie tylko sukces poszczególnych osób, ale w sposób znaczący wpływa na rozwój informatyki, dziedziny, która z dnia na dzień poszerza obszary swojego wpływu na nasze codzienne życie” – mówi przewodniczący Rady Nagrody prof. Paweł Urzyczyn. "Jesteśmy dumni nie tylko z uznania, jakim cieszy się nagroda zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Dużą satysfakcję daje nam także fakt, że wyróżnienie staje się dla większości laureatów ważnym elementem kariery i bodźcem do dalszej wytężonej pracy” - dodaje.

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, powinny wypełnić wniosek znajdujący się na stronie http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl. Do wniosku należy dołączyć CV wraz z krótkim opisem dotychczasowego przebiegu pracy naukowej, opinię lub list rekomendacyjny samodzielnego pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki, listę wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym oraz najważniejsze publikacje.

W przypadku kandydatów, którzy przekroczyli 30. rok życia do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego korzystanie z urlopu wychowawczego. Wnioski należy składać do 15 kwietnia 2016 r.

Radę Nagrody tworzą badacze i wykładowcy akademiccy, będący autorytetami w dziedzinie informatyki, profesorowie: Krzysztof Apt, Paweł Idziak, Jan Madey, Andrzej Pelc, Zygmunt Mazur, Jerzy Nawrocki, Leszek Pacholski, Marcin Paprzycki, Piotr Sankowski, Paweł Urzyczyn (przewodniczący). Sekretarzem Nagrody jest dr Daria Walukiewicz-Chrząszcz.

Patronem nagrody jest przedwcześnie zmarły, wybitny informatyk - Witold Lipski. W roku 1967, jako laureat XVIII Olimpiady Matematycznej, przyjęty został bez egzaminów wstępnych do Studium Podstawowych Problemów Techniki przy Politechnice Warszawskiej. Zaledwie w 10 lat od dnia uzyskania stopnia doktora stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy ważne i trudne kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin opublikował wiele prac, które przyniosły mu światowy rozgłos i są często cytowane po dziś dzień. Witold Lipski zmarł w wieku 35 lat.

Nagrodę jego imienia, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą, ustanowiła w 2005 roku Fundacja Rozwoju Informatyki, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących i Polskim Towarzystwem Informatycznym, które jest również sponsorem Nagrody im. Witolda Lipskiego. W ubiegłym roku wyróżnienie otrzymał dr Michał Pilipczuk, który mimo młodego wieku jest jednym z najlepszych w świecie specjalistów w zakresie złożoności parametryzowanej, niezwykle ważnego działu algorytmiki.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019