25.05.2018
PL EN
17.03.2017 aktualizacja 17.03.2017

IChF PAN rozpoczyna współpracę z czołową uczelnią Chin

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) w Warszawie oficjalnie nawiązał współpracę z laboratorium State Key Laboratory of Medicinal Chemical Biology (SKLMCB), działającym przy Nankai University, jednej z najlepszych uczelni Chin.

Jak informuje IChF PAN w przesłanym PAP komunikacie, polsko-chińska umowa, sformalizowana w Tianjin, to efekt wcześniejszej, kilkuletniej kooperacji naukowców z obu ośrodków. Porozumienie, podpisane przez dyrektorów instytutów: prof. Luyuana Li i prof. dr hab. Marcina Opałło. „Już w bliskiej przyszłości zaowocuje wspólnymi grantami i zwiększy dynamikę wymiany naukowców między obiema stronami, a IChF PAN ułatwi rozszerzenie interdyscyplinarnej aktywności naukowo-badawczej na obszar nauk biologicznych” – napisano w komunikacie.

State Key Laboratory of Medicinal Chemical Biology – informuje IChF PAN - jest jednym z dwóch prestiżowych, kluczowych laboratoriów państwowych przy Nankai University (drugim jest State Key Laboratory of Elemento-Organic Chemistry). Uniwersytet powstał w 1919 roku i w rankingach obejmujących ponad dwa tysiące chińskich uczelni wyższych i instytutów regularnie zajmuje miejsca w pierwszej dziesiątce. Jego najwyżej ocenianą dziedziną nauki jest właśnie chemia. Z kolei Instytut Chemii Fizycznej PAN powołano do życia w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest to największy naukowy instytut chemiczny w Polsce, w rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego notowany w pierwszej trójce krajowych instytucji z dziedziny chemii.

„Żaden instytut aspirujący do miana nowoczesnego nie może się dziś skupiać wyłącznie na swojej, na ogół dość wąskiej, tematyce badawczej. Dlatego od dłuższego czasu jesteśmy zainteresowani wprowadzaniem chemii fizycznej w obręb biologii medycznej i molekularnej oraz biochemii. A ponieważ są to te dziedziny, w których Nankai University osiąga znakomite rezultaty, dzięki współpracy z tak renomowaną chińską uczelnią będziemy mogli skuteczniej realizować nasz strategiczny cel: przekształcenie IChF PAN w rzeczywiście interdyscyplinarną jednostkę, zdolną efektywnie rywalizować w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej ERA” - mówi dyrektor IChF PAN prof. Opałło.

„Jesteśmy głęboko przekonani, że formalne umowy zawsze powinny być osadzone na wcześniejszej współpracy, podczas której obie strony miały już okazję się zapoznać i wzajemnie ocenić zarówno swoje możliwości i zainteresowania badawcze, jak i stopień zaangażowania” - dodaje prof. dr hab. Robert Hołyst z Instytutu. Podkreśla, że w chwili podpisywania umowy IChF PAN miał ponad 10 wspólnych publikacji z chińskimi partnerami, w tym m.in. w „Scientific Reports”. „Publikacje te powstały dzięki dwóm grantom przyznanym przez stronę chińską oraz grantowi TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w ramach którego w naszym instytucie od dłuższego czasu są już obecni utalentowani naukowcy z Chin” – przypomina prof. Hołyst.

Jednym z członków polskiej delegacji w Tianjin był prof. dr hab. Maciej Wojtkowski, laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (tzw. polskiego Nobla), przyznanej za badania nad zaawansowanymi metodami obrazowania optycznego. Prof. Wojtkowski od ponad pół roku zajmuje się rozwijaniem w IChF PAN nowej, interdyscyplinarnej jednostki: Zakładu Chemii Fizycznej Układów Biologicznych.

„Na uniwersytecie Nankai w Tianjin działa wiele grup zajmujących się zagadnieniami interesującymi z naszego punktu widzenia. Pracuje się tu m.in. nad materiałami hydrożelowymi o ciekawych właściwościach optycznych. Sądzimy, że substancje tego typu mogą się okazać przydatne np. w rozwijanych przez nas technikach przyżyciowego obrazowania biologicznego mózgów małych gryzoni, a potencjalnie nawet mózgu człowieka” - mówi prof. Wojtkowski.

Prof. Wojtkowski kieruje Zakładem Chemii Fizycznej Układów Biologicznych jako zwycięzca międzynarodowego konkursu zorganizowanego w ramach europejskiego grantu ERA Chairs. Grant, przyznany IChF PAN jako jednej z zaledwie trzech instytucji naukowych w Polsce, ma wartość 2,4 mln euro i jest częścią programu Horyzont 2020 - największego europejskiego programu finansowania badań naukowych i innowacji. „Dalekosiężnym celem grantów ERA Chairs jest podniesienie poziomu konkurencyjności jednostek naukowych o dużym potencjale do pułapu umożliwiającego skuteczną rywalizację z czołowymi ośrodkami badawczymi Europy i świata” – przypomniano w komunikacie IChF PAN.

PAP - Nauka w Polsce

agt/

Copyright © Fundacja PAP 2018