24.07.2019
PL EN

Formularz zgłoszeniowy do konkursu Popularyzator Nauki 2018

Sugerujemy, by dłuższe odpowiedzi (zwłaszcza w sekcji "Uzasadnienie zgłoszenia kandydatury") przygotować w osobnym pliku zapisanym na komputerze i stamtąd kopiować je do formularza. To zmniejszy ryzyko przypadkowej utraty niezapisanych wyników pracy.

Kategoria

Kategoria konkursu Popularyzator Nauki, w której zgłaszany jest kandydat

DANE KANDYDATA

Czy jest Pani/Pan laureatem poprzednich edycji konkursu?
Jeśli tak – prosimy o informację: w którym roku została przyznana nagroda Popularyzator Nauki? W jakiej kategorii? Prosimy też o skrótowe przypomnienie, za jakie osiągnięcia przyznano poprzednią nagrodę
O formatach tekstu
Zgodnie z regulaminem konkursu, w przypadku zgłoszeń laureatów poprzednich edycji konkursu Popularyzator Nauki (osób, instytucji, mediów lub zespołów z tytułem Popularyzator Nauki) – w nowym zgłoszeniu (w dalszej części formularza) należy wykazać wyłącznie działania niezwiązane z poprzednią nagrodą i przyznaniem tytułu Popularyzator Nauki

Dane Zgłaszającego

Wypełnić, jeśli kandydata indywidualnego zgłasza osoba trzecia.
Zgoda Kandydata
Jeśli kandydat indywidualny nie zgłasza się sam, ale jego kandydaturę proponuje osoba trzecia, konieczne jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że zgłaszany przeze mnie kandydat wyraził zgodę na udział w konkursie.
Jeśli kandydat indywidualny nie zgłasza się sam, konieczne jest również przesłanie zeskanowanego dokumentu z odręcznie podpisaną zgodą kandydata na udział w konkursie.

Wzór zgody na udział w konkursie należy pobrać ze strony konkursu: pobierz plik zgody w pdf.
Upload requirements
  • Tylko jeden plik.
  • Limit 32 MB.
  • Dozwolone rozszerzenia: pdf.

UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA KANDYDATURY

Ogólny opis działalności popularyzatorskiej kandydata
O formatach tekstu
O formatach tekstu
O formatach tekstu
O formatach tekstu
O formatach tekstu
O formatach tekstu

DOŁĄCZ PLIKI

Upload requirements
  • Tylko jeden plik.
  • Limit 32 MB.
  • Dozwolone rozszerzenia: png, gif, jpg, jpeg.

Do formularza można dołączyć maksymalnie cztery dodatkowe pliki (np. życiorys zawodowy, zdjęcia lub wideo ilustrujące działalność popularyzatorską, przykładową publikację). Załączniki nie powinny w sumie przekroczyć 10 MB.

Upload requirements
  • Maksymalna liczba plików: 10.
  • Limit 10 MB.
  • Dozwolone rozszerzenia: txt, jpg, doc, ppt, docx, pdf, xls, xlsx, pptx, png, mp3, mp4.
Wyrażam zgodę
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Agencji Prasowej z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Brackiej 6/8, (Administratora danych) w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców, ogłoszenia wyników i doręczenia nagród zwycięzcom, Oświadczam, iż zostałem poinformowany(a), że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, że podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO), że będą one przetwarzanie do czasu zakończenia konkursu i wyłonienia zwycięzców, oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane mogą zostać przekazane podmiotowi zapewniającemu techniczną obsługę organizacji konkursu i portalu www.naukawpolsce.pl . Ponadto oświadczam, iż w przypadku nagrodzenia mojej pracy w konkursie, wyrażam zgodę na opublikowanie na łamach stron internetowych portalu www.naukawpolsce.pl moich danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania.

Regulamin konkursu Popularyzator Nauki 2018 dostępny jest na stronie: pobierz regulamin konkursu plik pdf.

Informacje dla wysyłających zgłoszenie
Po naciśnięciu guzika "Wyślij" powinno się pojawić podziękowanie za wypełnienie zgłoszenia. Jeśli w dalszym ciągu widoczny jest wypełniany formularz, to znaczy, że zgłoszenie nie zostało jeszcze wysłane. Należy wtedy sprawdzić, czy prawidłowo wypełnione są wszystkie pola oznaczone gwiazdką. Redakcja portalu Nauka w Polsce będzie stopniowo potwierdzać otrzymanie zgłoszenia.
Copyright © Fundacja PAP 2019