24.09.2020
PL EN
29.11.2017 aktualizacja 30.11.2017

Gowin: umowy z Wietnamem to krok w stronę umiędzynarodowienia polskiej nauki

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (L) oraz wiceminister edukacji i szkoleń Wietnamu Nguyen Van Phuc (P) podczas podpisania memorandum o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy (3L) i prezydenta Wietnamu Tran Dai Quanga (3P)  w Pałacu Prezydenckim w Hanoi. Fot. PAP/Jacek Turczyk 28.11.2017 Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (L) oraz wiceminister edukacji i szkoleń Wietnamu Nguyen Van Phuc (P) podczas podpisania memorandum o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy (3L) i prezydenta Wietnamu Tran Dai Quanga (3P) w Pałacu Prezydenckim w Hanoi. Fot. PAP/Jacek Turczyk 28.11.2017

Podpisanie porozumień dwustronnych promujących współpracę dotyczącą nauki i szkolnictwa wyższego, gospodarki oraz biznesu – to ważne punkty dobiegającej końca wizyty polskiej delegacji w Wietnamie. Parze prezydenckiej towarzyszył m.in. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

"Umiędzynarodowienie polskiego systemu szkolnictwa wyższego jest kluczowym warunkiem podniesienia jakości kształcenia" - mówił podczas wizyty w Wietnamie minister Jarosław Gowin. Jak dodał, umiędzynarodowienie jest gwarancją zdobycia przez studentów kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym zglobalizowanym świecie i stanowi szansę na zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskiej nauki. "Współpraca badawcza pomiędzy Polską i Wietnamem – na przykład w sektorach budownictwa okrętowego, ochrony środowiska i biomedycyny, jest doskonałym przykładem takich działań" – dodał.

Podczas wizyty polskiej delegacji w Wietnamie zawarte zostało porozumienie aktualizujące ramy współpracy międzynarodowej między Polską i Wietnamem w dziedzinie szkolnictwa wyższego, zwiększając limity osobowe dwustronnej wymiany akademickiej. Nowe zapisy umożliwią także odpłatne przyjmowanie studentów z Wietnamu na polskich uczelniach - informuje w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas wizyty wicepremier Gowin podpisał również z władzami Uniwersytetu w Hanoi list intencyjny o możliwości nauczania języka polskiego. Dzięki temu w przyszłości w Wietnamie może zostać otwarty pierwszy wydział studiów polskich.

Jak przypomniano w komunikacie na stronie resortu nauki, współpraca naukowa i badawcza między Polską a Wietnamem rozwija się już od wielu lat. Oba kraje prowadzą wspólne badania w sektorze budownictwa okrętowego (przykładem jest współpraca Wietnamu z Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku) oraz medycyny (z partnerem wietnamskim współpracuje Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi).

Wspólne programy kształcenia studentów mają w swojej ofercie Akademia Morska w Gdyni i Vietnam Maritime University w Haiphong. W zakresie fizyki współdziałają Uniwersytet Zielonogórski z Hong Duc University. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zawarła ponad 5 umów z wietnamskimi instytucjami naukowo-badawczymi, m.in. z Vietnam National University w Ho Chi Minh, które dotyczą obszarów biomedycyny, mechatroniki, IT, zarządzania i nauk humanistycznych. AGH współpracuje również z najlepszym wietnamskim uniwersytetem prywatnym, czyli Binh Duong University, współpracuje w zakresie zarządzania, budownictwa podziemnego, ekologii, biomedycyny i nauk humanistycznych. Z kolei współpraca krakowskiej uczelni z Hanoi University of Mining and Geology dotyczy geoturystyki, geodezji i górnictwa.

Wielu Wietnamczyków, którzy są absolwentami polskich uczelni, po powrocie do kraju pełni ważne funkcje w życiu politycznym, administracji publicznej czy przemyśle. Przykładem są m.in. Doan Van Kien, prezes VINACOAL Państwowego Przedsiębiorstwa Węglowego Wietnamu i Pham Thanh Binh, dyrektor naczelny Zjednoczenia Przemysłu Stoczniowego VINASHIN.

Obecnie najwięcej studentów z Wietnamu studiuje kierunki ekonomiczne na Uniwersytecie Warszawskim, kierunki informatyczne na Politechnice Warszawskiej oraz fizykę na Uniwersytecie Zielonogórskim.

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020