19.09.2020
PL EN
02.08.2018 aktualizacja 02.08.2018

Popularyzator Nauki 2018 na horyzoncie!

Fotolia Fotolia

14. edycja konkursu Popularyzator Nauki ruszy w połowie sierpnia. Popularyzatorzy będą rywalizować o nagrody w pięciu kategoriach: Naukowcy, Animatorzy, Zespoły, Instytucje oraz Media. Nowością w regulaminie jest możliwość ponownego kandydowania dotychczasowych laureatów.

W konkursie nagradzane są osoby, zespoły czy instytucje, które pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką.

W tej edycji konkursu kapituła spośród wszystkich zgłoszeń wybierze jednego laureata Nagrody Głównej. To najbardziej prestiżowe w konkursie wyróżnienie przyznane zostanie osobie, zespołowi albo instytucji, która promuje naukę wyjątkowo twórczo i skutecznie.

W tym roku nagrody przyznane będą w kategoriach: Naukowiec, Animator, Zespół, Instytucja oraz Media.

Konkurs popularyzaotr Nauki ma już długą tradycję. Od 2005 r. zdążyliśmy przyznać ponad 70 nagród i ponad 40 wyróżnień. A przecież naszych stu dziesięciu laureatów nie spoczęło na laurach. Dlatego chcemy, by te osoby dalej miały szansę uzyskać nagrodę za kolejne działania, których jeszcze nie mieliśmy okazji docenić. Dlatego zmieniamy regulamin: laureaci mogą powtórnie wziąć udział w konkursie.

Te osoby w nowym zgłoszeniu powinny jednak wykazać wyłącznie działania niezwiązane z poprzednią nagrodą i przyznaniem im tytułu "Popularyzator Nauki".

W tym roku zgłoszenia przyjmowane będą już od połowy sierpnia do połowy października. Zwycięzcy otrzymają tytuł Popularyzatora Nauki oraz statuetkę.

W kategorii Naukowiec - która od lat cieszy się w konkursie największą popularnością - rywalizować mogą osoby co najmniej ze stopniem doktora, będące np. pracownikami naukowymi albo nauczycielami akademickimi. Jak zwykle w tej kategorii przyjmowane będą zgłoszenia naukowców, którzy popularyzują naukę wśród osób niezwiązanych z ich dziedziną.

Z kolei w kategorii Animator mogą się zgłaszać osoby nie mające stopnia doktora. Do rywalizacji w tej kategorii zaproszeni są więc m.in. studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni czy osoby niezwiązane z instytucjami naukowymi.

W kategorii Zespół szansę na tytuł Popularyzatora Nauki zyskają grupy osób wspólnie popularyzujących naukę, które niekoniecznie identyfikują się z jedną, określoną placówką. Mogą to być np. osoby realizujące wspólnie projekty popularnonaukowe albo zespoły działające ponad granicami administracyjnymi instytucji naukowych. Mogą to być również grupy znajomych czy internautów, wspólnie promujących naukę albo koła naukowe.

Kategoria Instytucja powstała z myślą o instytucjach naukowych, pozanaukowych oraz przedsiębiorstwach. Dzięki niej osiągnięciami w promocji nauki będą mogły się pochwalić np. instytuty badawcze, jednostki uczelni, konsorcja, organizacje pozarządowe, centra nauki czy prywatne firmy.

O nagrodę w kategorii Media mogą z kolei zawalczyć dziennikarze, media czy redakcje. W tej grupie kandydować mogą też internauci tworzący przekazy popularnonaukowe - np. blogerzy, twórcy fanpejdżów i stron internetowych.

Kandydaci do konkursu mogą się zgłaszać sami, a w przypadku instytucji czy zespołów - za pośrednictwem przedstawicieli. To nie wszystko: kandydata do nagrody nominować może każdy (za zgodą zgłaszanego). Formularz zgłoszeniowy opublikowany będzie w połowie sierpnia na stronie serwisu PAP - Nauka w Polsce.

Zgłoszone kandydatury oceni kapituła, w której znajdą się popularyzatorzy nauki, przedstawiciele środowiska naukowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Jak co roku przy okazji konkursu redakcja PAP - Nauka w Polsce przyzna pozaregulaminowe Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną. W tej kategorii zgłoszenia nie są przyjmowane; laureata wskaże redakcja.

Organizowany od 2005 r. Popularyzator Nauki jest najstarszym i najbardziej prestiżowym w Polsce konkursem, w którym nagradzani są uczeni, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki w przystępny sposób.

Wśród laureatów konkursu są m.in.: filozof przyrody ks. prof. Michał Heller, neurobiolog prof. Jerzy Vetulani, autor telewizyjnych programów Wiktor Niedzicki, dziennikarz Tomasz Rożek, popularyzator astronomii Karol Wójcicki, twórcy portalu "Nauka o klimacie", a także instytucje takie jak Centrum Nauki Kopernik, Polska Akademia Dzieci czy Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020