05.06.2020
PL EN
23.11.2018 aktualizacja 23.11.2018

Senat podjął uchwałę w 100. rocznicę powołania Urzędu Patentowego RP

Urząd Patentowy. Fot. PAP/Marcin Kaliński 26.11.2014 Urząd Patentowy. Fot. PAP/Marcin Kaliński 26.11.2014

Historia polskiej wynalazczości wskazuje, że postęp techniczny dokonany w ciągu ostatnich stu lat nie byłby możliwy bez ustawowej ochrony własności intelektualnej - napisano w uchwale podjętej w piątek przez Senat w 100. rocznicę powołania Urzędu Patentowego RP.

"Dotychczasowa historia polskiej wynalazczości wskazuje jednoznacznie, że postęp techniczny dokonany w ciągu ostatnich stu lat nie byłby możliwy bez ustawowej ochrony własności intelektualnej, w szczególności własności przemysłowej" - napisano w uchwale.

Podkreślono w niej również, że powołanie Urzędu Patentowego zapoczątkowało instytucjonalne "gwarantowanie przez państwo praw ochrony własności przemysłowej". "Od tamtej pory dorobek intelektualny polskich wynalazców, innowatorów oraz twórców rozwiązań technicznych i projektowych chroniony jest na mocy prawa regulującego nadanie patentów oraz innych praw wyłącznych" - zaznaczono.

Zdaniem autorów uchwały prawna ochrona własności intelektualnej stanowiła po odzyskaniu przez Polskę niepodległości kwestię "najwyższej wagi". "Powołanie Urzędu Patentowego było wyrazem przyjęcia przez najwyższe władze odrodzonej Polski zasady wspierania rozwoju technicznego i gospodarczego poprzez zagwarantowanie twórcy prawa do stworzonego wynalazku oraz bezpieczeństwa prawnego w obrocie" - głosi uchwała.

Senatorowie przypomnieli ponadto, że w ciągu ostatnich stu lat Urząd udzielił ponad 220 tys. patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 60 tys. wzorów użytkowych, 23 tys. wzorów przemysłowych oraz ok 300 tys. znaków towarowych. "Łącznie w tym okresie wpłynęło do Urzędu ponad 1 mln 200 tys. zgłoszeń" - zaznaczono.

Zwrócono również uwagę na edukacyjną rolę Urzędu Patentowego w upowszechnianiu wiedzy o ochronie praw na rzecz dóbr niematerialnych.

"Senat RP wyraża podziw dla wynalazców, innowatorów oraz twórców, którzy swoją pracą intelektualną przyczynili się do gospodarczego rozwoju Polski" - oświadczyli senatorowie w uchwale.(PAP)

autor: Maciej Zubel

zub/ pad/

Copyright © Fundacja PAP 2020