30.09.2020
PL EN
02.04.2019 aktualizacja 02.04.2019

Morawiecki: wierzę, że nauka może być najpotężniejszym motorem rozwoju polskiej gospodarki

Premier Mateusz Morawiecki (L) oraz  wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (P) podczas uroczystości inaugurującej uruchomienie w Polsce trzeciej największej europejskiej Sieci Badawczej Łukasiewicz w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT w Warszawie. Fot. PAP/Paweł Supernak 02.04.2019 Premier Mateusz Morawiecki (L) oraz wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (P) podczas uroczystości inaugurującej uruchomienie w Polsce trzeciej największej europejskiej Sieci Badawczej Łukasiewicz w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT w Warszawie. Fot. PAP/Paweł Supernak 02.04.2019

Wierzę, że polska nauka może być najpotężniejszym motorem rozwoju polskiej gospodarki - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas inauguracji Sieci Badawczej Łukasiewicz. Sieć ma być fundamentem rozwoju polskiej gospodarki - dodał wicepremier Jarosław Gowin.

Sieć Badawcza Łukasiewicz rozpoczęła działalność 1 kwietnia. Włączono do niej 38 instytutów badawczych, z których większość podlegało Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii. Jej celem jest prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych ważnych dla państwa. Działalność sieci koordynuje Centrum Łukasiewicz z siedzibą w Warszawie; na jej prezesa został powołany w poniedziałek dotychczasowy wiceminister nauki Piotr Dardziński.

"Wierzę od początku w to, że nauka polska może być najpotężniejszym motorem rozwoju polskiej gospodarki. Wierzę w to, że nie tylko jak stare polskie przysłowie mówi - +nauką i pracą ludzie się bogacą+, ale mocno wierzę w to, że właśnie poprzez najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne będziemy w stanie osiągnąć to, co sobie założyliśmy w planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli przemysł nasycony myślą naszych naukowców (...)" - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej uroczystości w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT w Warszawie.

Szef rządu podkreślał funkcjonowanie w centrum Cezamat zespołów interdyscyplinarnych i międzynarodowych. "To pokazuje, że polska nauka jest coraz bardziej na poziomie światowym i pokazuje to również, że produktywność, która jest dla ekonomistów tym niewidocznym parametrem, a zarazem niezwykle ważnym, jest coraz bardziej rosnąca" - dodał Morawiecki. Przypomniał, że w ciągu ostatnich trzech lat polska produktywność przyrosła o 12,5 proc. "To jest jeden z najszybszych wzrostów produktywności w krajach OECD, kilkukrotnie szybszy niż w krajach Europy Zachodniej" - zaznaczył.

Morawiecki mówił, że zatrudnianych jest coraz więcej polskich badaczy i naukowców. "To już dzisiaj 144 tys. osób, które pracują w obszarze badań i rozwoju. Przyrost o ponad 25 proc. rok do roku" - powiedział.

Obecny na uroczystości minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powiedział, że sieć Łukasiewicz "zintegruje i uzyska efekt synergii, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych kilkudziesięciu instytutów." "One mają być fundamentem dynamicznego rozwoju nowoczesnej polskiej gospodarki" - podkreślił szef resortu nauki.

Zwrócił uwagę, że nowo powstała Sieć jest elementem realizacji rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, która "od początku zakładała, że wchodzimy w nowy etap rozwoju gospodarczego, budujemy nową gospodarkę opartą na innowacjach i na odkryciach naukowych tworzonych tutaj w Polsce, a nie przeniesionych z innych, lepiej rozwiniętych pod względem naukowym krajów świata."

"Zbudowanie pomostu pomiędzy nauką a gospodarką to był jeden z priorytetów, nie tylko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale całego rządu" - zaznaczył Gowin. Wśród głównych źródeł sukcesu rządowej strategii wymienił m.in. przyjęcie dwóch ustaw o innowacyjności i wzrost nakładów na badania i rozwój.

Wicepremier ocenił przy tym, że wszystkie te projekty "nie byłyby możliwe do zrealizowania, gdyby nie - z jednej strony - świetna współpraca ze środowiskiem naukowym (...), i - równie ważny - dialog wewnątrz rządu".

Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński powiedział: "Powołujemy Sieć Badawczą Łukasiewicz, ponieważ chcemy służyć polskiej gospodarce. Chcemy, by te 2 tys. naukowców, którzy pracują w tych instytutach, efektywnie wspierało polskich przedsiębiorców". Dodał, że będzie to "silnik napędowy dla tego, co jest najbardziej innowacyjne i w polskiej nauce, i w polskiej gospodarce".

Dardziński podziękował m.in. minister przedsiębiorczości i nowych technologii Jadwidze Emilewicz. Określił, że jest ona "pomysłodawcą, inspiratorem, współtwórcą koncepcji i egzekutorem w tym, by Łukasiewicz się zrealizował"

Minister Emilewicz zapewniała, że Sieć ma pomóc m.in. w konkurencyjnym ubieganiu się o środki europejskie, np. z programu Horyzont 2020 czy jego następcy Horizon Europe. Jej zdaniem sieć pozwoli Polsce konkurować w tych programach na równych prawach.

Dodała, że w instytucji parasolowej łatwiej będzie prowadzić interdyscyplinarne badania. Wyraziła też nadzieję, że nowa organizacja pracy zdejmie z podmiotów tworzących sieć "pewne uciążliwości, którymi na co dzień się zajmują". Wymieniła, że chodzi m.in. o ochronę własności intelektualnej, komercjalizację, czy promocję. Według niej sieć stworzy takie warunki instytutom, "by zajmowały się tym, co lubią i umieją najlepiej, czyli prowadzeniem prac B+R".

Celem Sieci Badawczej Łukasiewicz jest prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych ważnych dla państwa. Ma ona zapewnić bardziej efektywną współpracę zintegrowanych w niej instytutów badawczych m.in. dzięki ujednoliceniu mechanizmów zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, nieruchomościami oraz prawami własności intelektualnej. W założeniu jej twórców, sieć ma stanowić "pomost" między nauką a gospodarką. Jej zadaniem będzie też prowadzenie działalności mającej na celu kształtowanie świadomości społecznej na temat zaawansowanych technologii.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski, Mateusz Roszak, Ludwika Tomala, Katarzyna Florencka

mro/ szz/ lt/ kflo/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020