16.01.2021
PL EN
04.04.2019 aktualizacja 04.04.2019

Sejm przyjął poprawkę Senatu do ustawy o Funduszu Polskiej Nauki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Sejm przyjął w czwartek jedną, techniczną poprawkę Senatu do ustawy ustanawiającej Fundusz Polskiej Nauki. Ten nowy mechanizm finansowania badań naukowych i prac rozwojowych ma powstać w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Za odrzuceniem poprawki Senatu głosowało 3 posłów, przeciwko było 403, wstrzymało się od głosu 2 posłów.

Poprawka wprowadza prawidłowy zapis nazwy ośrodka we Wrocławiu - "PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii" - w art. 7 ustawy (w pierwotnie przyjętej przez Sejm ustawie nazwa ośrodka była zapisana jako "PORT Polski Ośrodek Rozwoju i Technologii").

Zgodnie z zapisami ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Fundusz powstanie w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Zostanie dofinansowany kwotą 500 mln zł, poprzez obniżenie funduszu statutowego BGK.

Z Funduszu Nauki Polskiej finansowana ma być nowatorska formuła współpracy naukowej: wirtualny instytut badawczy (WIB). Środki z Funduszu mają zostać przeznaczone bezpośrednio na konkursy dla zespołów naukowych tworzonych przez uczonych z różnych ośrodków badawczych. Taka formuła ma pomóc w finansowaniu badań zorientowanych na komercjalizację, ważnych dla realizacji strategii rozwoju państwa.

„Projektowany instrument Funduszu Polskiej Nauki umożliwia długoterminowe finansowanie zespołów badawczych, które będą mogły prowadzić swoje projekty badawcze, a w trakcie ich prowadzenia zmieniać cele badawcze. I to jest zasadnicza różnica między funkcjonowaniem tego instrumentu a Narodowym Centrum Nauki (NCN) czy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)” - mówił podczas dyskusji w Senacie ówczesny wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Jak dodał, innowacyjność proponowanego rozwiązania polega na tym, że jest ono długofalowe. „Niestety, zasady funkcjonowania budżetu państwa powodują, że każda z naszych agencji działa w ramach krótkich, rocznych, maksymalnie dwu - trzyletnich terminów. Nie jesteśmy w stanie uchwalić budżetu na 10 lat” - tłumaczył.

Zgodnie z zapisami ustawy środki Funduszu będą pochodzić m.in. z dotacji celowych z budżetu państwa; środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego; wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego; pożyczek z budżetu państwa; darowizn i zapisów; wpływów z komercjalizacji wyników pracy zespołów badawczych.

Plan finansowy Funduszu będzie stanowił wyodrębnioną część planu finansowego BGK. Fundusz będzie funkcjonował na zasadach funduszu przepływowego, podobnie jak inne fundusze znajdujące się w zarządzie BGK (w tym Krajowy Fundusz Drogowy czy Fundusz Kolejowy).

Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. 

PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska, Katarzyna Florencka

ekr/ kflo/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2021