30.05.2020
PL EN
28.08.2012 aktualizacja 28.08.2012

Sposób mówienia wpływa na nasze emocje

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Werbalizacja negatywnych odczuć może zmniejszyć nasz strach, a sposób mówienia o przeszłych wydarzeniach wpływa na nasze samopoczucie - zaobserwowali amerykańscy naukowcy w dwóch niezależnych zespołów.

Rezultaty obydwu badań nad efektem oddziaływania języka na emocje człowieka opublikowano w czasopiśmie "Psychological Science".

Pierwsze z nich wykazało, że mówienie o negatywnych emocjach pozwala na redukcję nieprzyjemnych odczuć i zmniejszenie strachu przed pająkami.

Natomiast drugie ujawniło, że wypowiadanie się o pozytywnych doświadczeniach z przeszłości w kategoriach wydarzeń niedokonanych wzmaga dobre samopoczucie, a opowiadanie o negatywnych doświadczeniach jako wydarzeniach zakończonych neutralizuje złe wspomnienia.

Pierwszy eksperyment został przeprowadzony przez naukowców z University of California w Los Angeles na ludziach cierpiących na arachnofobię (lęk przed pająkami). Uczestnicy badania zostali podzieleni na kilka grup, które próbowały walczyć ze swoim strachem, usiłując zbliżyć się do pająka.

Część osób w trakcie podchodzenia do zwierzęcia ubierała w słowa swoje negatywne emocje, część opisywała swoje odczucia za pomocą neutralnych wyrażeń, inni mówili o rzeczach zupełnie niezwiązanych z sytuacją, a pozostali mieli za zadanie zbliżać się do pająka w milczeniu.

Okazało się, że u osób, które werbalizowały swoje lęki za pomocą negatywnych wyrażeń, zmniejszało się pobudzenie psychiczne i po kilku próbach były one w stanie podejść bliżej do pająka.

Drugie badanie zaprojektowali naukowcy z University of Alabama. Polegało ono na opisywaniu wydarzeń z przeszłości o charakterze negatywnym, pozytywnym lub neutralnym za pomocą różnych wyrażeń w trybie dokonanym lub niedokonanym.

Opowiadanie o pozytywnych doświadczeniach w sposób, który sugerował trwanie, np. "biegałem" zamiast "przebiegłem", wzmagało przyjemne emocje. Natomiast opisywanie negatywnych wydarzeń w ten sam sposób wywoływało odwrotny efekt, czyli pogarszało samopoczucie.

Stąd wniosek, aby w trakcie opowieści zwracać uwagę na to jak mówimy o swoich doświadczeniach. Negatywne opisujmy jako te zakończone, a pozytywne jako trwające jak najdłużej. (PAP)

ooo/ jjj/

Copyright © Fundacja PAP 2020