24.01.2021
PL EN
31.01.2013 aktualizacja 31.01.2013

Ambitne projekty laureatów programu MISTRZ

Budowa komputerowego modelu kosmosu, próba rozwikłania tajemnicy ciemnej energii, z której zbudowany jest Wszechświat, poszukiwanie inteligentnych układów sterowania - m.in. takie projekty będą realizować laureaci programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przedstawiła w środę sylwetki laureatów programu MISTRZ. 10 wybitnych specjalistów z zakresu nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich otrzyma po 300 tys. zł.

10 wybitnych specjalistów z zakresu nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich otrzyma od Fundacji po 300 tys. zł - poinformowała w przesłanym PAP komunikacie Dominika Wojtysiak-Łańska z FNP.

W ramach realizowanego przez FNP programu MISTRZ (subsydia profesorskie) wybitni uczeni otrzymują 3-letnie subsydia. Dzięki nim uczeni mają szansę na intensyfikowanie prowadzonych dotychczas prac lub podejmowania nowych kierunków badań. Subsydia przyznawane są w trybie zamkniętego konkursu, co roku w innym obszarze nauki. Środki mogą być przeznaczone zarówno na pracę badawczą, jak i na kształcenie młodej kadry.

Wśród laureatów ostatniego programu znalazł się prof. Andrzej Bartoszewicz z Politechniki Łódzkiej, który będzie realizował projekt dotyczący zagadnień sterowania, a więc takiego oddziaływania na urządzenia, aby pracowały one w pożądany sposób, zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.

Inny z laureatów - dr hab. Krzysztof Belczyński z Uniwersytetu Warszawskiego dzięki FNP będzie kontynuował prace nad rozbudową światowej klasy komputerowego modelu kosmosu. Prace grupy kierowanej przez laureata umożliwią teoretyczne odtworzenie ilości i własności gwiazd neutronowych i czarnych dziur we Wszechświecie.

Prof. Piotr Kossacki, również uczony z UW, w ramach subsydium będzie pracować nad tym, by lepiej zrozumieć zjawiska fizyczne w skrajnie zminiaturyzowanych układach półprzewodnikowych zawierających jony magnetyczne.

Trzeci z laureatów z UW, prof. Robert Moszyński, będzie zajmował się modelowaniem fundamentalnych procesów molekularnych w reżimie niskich temperatur.

Zagadnieniem ciemnej energii zajmie się zaś prof. Bożena Czerny z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie. Badaczka podejmie próbę wyznaczenia ciemnej energii za pomocą autorskiego programu obserwacyjnego opierającego się na wykorzystaniu kwazarów.

Efektem projektu innego z laureatów, prof. Teodora Pawła Gotszalka z Politechniki Wrocławskiej będzie szeroka współpraca zagraniczna i krajowa z grupami, które zajmują się wytwarzaniem narzędzi do nanodiagnostyki i z zespołami pracującymi w zakresie nanotechnologii.

Natomiast kolejny naukowiec z PWr nagrodzony przez FNP, prof. Arkadiusz Wójs, będzie prowadził projekt dotyczący szczególnej klasy nanoukładów półprzewodnikowych pod kątem zastosowań w informatyce kwantowej.

Prof. Lech Januszkiewicz z Instytutu Matematycznego PAN chce badać geometryczną teorię grup, a prof. Mieczysław Mastyło z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie realizował projekt z zakresu matematyki teoretycznej dotyczący teorii interpolacji i jej wybranych zastosowań.

Ostatni z nagrodzonych, prof. Maciej Ogorzałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego chce za to opracowywać strukturę inteligentnego projektowania układów scalonych w oparciu o metodykę tzw. gramatyk kształtów. Gramatyki kształtów znajdowały dotąd zastosowania w architekturze, projektowaniu sieci elektrycznych w budynkach, generacji kształtów w projektowaniu przemysłowym, natomiast nie były wykorzystywane w projektowaniu układów elektronicznych.

Od początku istnienia programu FNP nagrodziła już 184 wybitnych uczonych, którzy do swoich zespołów zaangażowali łącznie ponad 800 młodych naukowców. Na program FNP przeznaczyła ponad 46 mln zł.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2021