14.08.2020
PL EN
21.01.2014 aktualizacja 21.01.2014

Prof. Tadeusz Kaczorek doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej

Związany od ponad 60 lat z Politechniką Warszawską prof. Tadeusz Kaczorek - specjalista w dziedzinie automatyki i elektroniki został w poniedziałek wyróżniony tytułem doktora honoris causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Działalność naukowa prof. Tadeusza Kaczorka koncentruje się wokół zagadnień automatyki i elektroniki, zwłaszcza teorii sterowania, teorii układów dynamicznych oraz analizy i syntezy wielowymiarowych układów dynamicznych.

"W zakresie teorii sterowania i teorii układów dynamicznych profesor jest bez wątpienia autorytetem na skalę międzynarodową. Należy do grona polskich uczonych, których rezultaty naukowe zostały docenione na całym świecie” – powiedział podczas laudacji prof. Jerzy Klamka z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Profesor Kaczorek został dotychczas wyróżniony doktoratami honoris causa dziewięciu polskich uczelni technicznych. W swej długoletniej karierze był dziekanem Wydziału Elektrycznego, prorektorem ds. nauczania Politechniki Warszawskiej, dyrektorem Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej oraz dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Rzymie.

W 1996 r. został członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, w której od 2002 r. pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego, a w latach 2006-2013 był jej przewodniczącym.

Wyróżniony w poniedziałek naukowiec jest autorem 24 podręczników i monografii oraz ponad tysiąca artykułów i rozpraw opublikowanych w czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych, przedstawił ponad 80 referatów na konferencjach i kongresach naukowych. Jest też redaktorem naczelnym Biuletynu PAN, redaktorem trzech czasopism zagranicznych oraz członkiem rad programowych ponad dziesięciu czasopism polskich i zagranicznych. Prowadził wykłady akademickie na ponad 50 uniwersytetach na całym świecie. Wypromował 69 doktorów, z których ponad 20 otrzymało już tytuł naukowy profesora.

Tadeusz Kaczorek jest 42. doktorem honoris causa w historii Politechniki Śląskiej. Wśród wyróżnionych tym tytułem są m.in. profesorowie: Tadeusz Zagajewski, Ryszard Tadeusiewicz, Jerzy Buzek, Michał Kleiber.

PAP - Nauka w Polsce

lun/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2020