25.02.2021
PL EN
03.03.2015 aktualizacja 03.03.2015

Prof. Zbigniew Błocki nowym dyrektorem NCN

Rys. Fotolia Rys. Fotolia

Prof. Zbigniew Błocki, matematyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego zostanie nowym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki. Kadencja dotychczasowego dyrektora NCN, prof. Andrzeja Jajszczyka kończy się we wtorek - poinformowała PAP Magdalena Duer-Wójcik z NCN.

Prof. Zbigniew Błocki - jak poinformowano na stronie NCN w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora NCN uzyskał najwyższą ocenę końcową. Magdalena Duer-Wójcik z NCN poinformowała PAP, że Błocki w środę otrzymać ma oficjalne powołanie na stanowisko dyrektora NCN. Kadencja trwa 4 lata, a ta sama osoba może pełnić tę funkcję najwyżej dwukrotnie.

Dyrektor m.in. kieruje działalnością NCN, jest odpowiedzialny za realizowanie zadań centrum i reprezentuje je na zewnątrz, jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz za zarządzanie i gospodarowanie majątkiem NCN.

Prof. Błocki - jak poinformowano na stronie NCN, od 1990 r. jest pracownikiem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badania prowadził m.in. na Indiana University w Bloomington i University of Michigan w Ann Arbor, w Instytutach Maxa Plancka w Bonn, a także w Lipsku. Był także profesorem wizytującym na Indiana University. Obecnie jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Rady Naukowej Centrum Banacha, Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN, a także Komitetu Matematyki PAN. Na UJ koordynuje projekt "Geometry and Topology in Physical Models" w ramach Międzynarodowych Projektów Doktoranckich FNP.

W latach 2011-2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki UJ, był także zastępcą przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 6. Europejskiego Kongresu Matematyki, który odbył się w Krakowie w 2012 r. Od kilku lat jest również członkiem komitetu naukowego i głównym organizatorem Wykładu im. Stanisława Łojasiewicza na UJ. Jest laureatem Nagrody im. Zaremby Polskiego Towarzystwa Matematycznego (2007) oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe (2008).

Dotychczasowy dyrektor NCN, prof. Andrzej Jajszczyk, przed odejściem podsumował na stronie NCN 4 lata swojej kadencji. Napisał: "Zdaję sobie sprawę, że nie spełniliśmy wszystkich oczekiwań środowiska naukowego, ale niejednokrotnie wynikało to z naszych ograniczonych zasobów, a także z konieczności dokonywania nieoczywistych i trudnych wyborów spośród różnych możliwych rozwiązań. Uważam, że mimo wszystkich słabości, udało nam się przez te cztery lata stworzyć nowoczesną agencję grantową, działającą zgodnie z najlepszymi praktykami światowymi, która będzie nadal dobrze służyć polskiej nauce".

Wymienił, że w ciągu 4 lat jego kadencji m.in. udało się rozdzielić ponad 4 mld zł środków publicznych. Jak zaznaczył, NCN otrzymało prawie 50 tys. wniosków o finansowanie, powołało ponad 27 tys. ekspertów i przyznało prawie 9 tys. grantów, które na bieżąco są obsługiwane. NCN opiekowało się także 11 tys. projektów, którym finansowanie przyznano w konkursach prowadzonych przez MNiSW.

Jajszczyk wspomniał też o przygotowaniu i prowadzeniu jedenastu rodzajów cyklicznych konkursów (w tym jednego wspólnie z NCBR oraz jednego z niemiecką agencją DFG). "Warto podkreślić, że NCN jest agencją, która rozpoczęła działalność >>z marszu<< — NCN formalnie powstało 1 października 2010 r. jako instytucja bez zasobów kadrowych, siedziby, wyposażenia i procedur, a już 15 marca 2011 r. zostały ogłoszone pierwsze konkursy" - napisał prof. Jajszczyk.

Jego zdaniem sukcesem jest także ograniczanie wymagań biurokratycznych. "Wnioski grantowe są elektroniczne, a wymagana wersja papierowa nie przekracza 6 stron, z jedną pieczątką instytucji i jednym podpisem" - zaznaczył.

Dotychczasowy dyrektor zwrócił też uwagę na umiędzynarodowienie procesu oceny wniosków o finansowanie. "Następuje systematyczne zwiększanie udziału recenzji zagranicznych w ogóle recenzji zlecanych przez NCN w drugim etapie oceny wniosków o finansowanie" - zaznacza.

Inną kwestią, której znaczenie podkreślił prof. Jajszczyk jest zbudowanie mocnej, międzynarodowej pozycji NCN.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2021