21.09.2020
PL EN
08.04.2015 aktualizacja 08.04.2015

NCBiR ogłosiło konkurs dla firm z programu "Inteligentny Rozwój"

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło we wtorek konkurs na dofinansowanie unijne z programu "Inteligentny Rozwój". Firmy będą mogły ubiegać się o wsparcie projektów rozwojowych od 7 maja do 22 czerwca br. Pula pieniędzy przeznaczona na ten cel to 500 mln zł.

Resort infrastruktury i rozwoju poinformował, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie na prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych. Ich celem - jak podkreśliło MIR - jest opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań. \"Pomogą one przedsiębiorcom dojść do etapu, w którym będzie można je skomercjalizować\" - wyjaśniło ministerstwo.

Konkurs jest skierowany do małych, średnich i dużych firm, które chcą przetestować opracowane w wyniku działalności badawczo-rozwojowej produkty, usługi i technologie przed ich wprowadzeniem na rynek.

MIR wyjaśniło, że minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych (podlegających refundacji z funduszy unijnych) to 5 mln zł. Dotyczy to projektu realizowanego przez mikro-, małego i średniego przedsiębiorcę; dla pozostałych firm będzie to 20 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania to 15 mln euro.

\"Jednym z głównych problemów polskiej innowacyjności są trudności z wdrażaniem pomysłów na rynek. Naszą ideą jest więc zasypywanie doliny śmierci. Ten program z niebagatelnym budżetem jest w stanie wesprzeć projekty w finalnej fazie badawczej. Dzięki temu ich wdrożenie na polskie i zagraniczne rynki może zostać realnie przyśpieszone, co w świecie innowacji ma niebagatelne znaczenie\" - podkreśliła w przesłanym we wtorek PAP komunikacie minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

\"Stawiamy na konkretne efekty polskich innowacji. Naszym celem jest, aby polskie firmy zdobywały i utrzymywały przewagę konkurencyjną w oparciu o efekty prac badawczo-rozwojowych. Środki z NCBiR umożliwią najlepszym z nich realizować wybiegające w przyszłość projekty\" - dodał dyrektor NCBiR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

To już drugi konkurs, ogłoszony przez NCBiR, na dofinansowanie unijne z programu \"Inteligentny Rozwój\". Pierwszy ruszył na początku kwietnia. Małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się o wsparcie od 4 maja do 31 grudnia br. Budżet tego konkursu sięga 1,6 mld zł. Z pieniędzy tych będą mogły skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa na realizację badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych, których celem jest opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to jedna z instytucji odpowiadających za organizowanie konkursów, wyłanianie projektów i zawieranie umów na dofinansowanie unijne z programu \"Inteligentny Rozwój\". To drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020 i największy w Unii Europejskiej, finansujący z polityki spójności badania, rozwój oraz innowacje.

W nowej perspektywie unijnej mają być premiowane wspólne projekty biznesu i nauki. Budżet \"Inteligentnego Rozwoju\", następcy programu \"Innowacyjna Gospodarka\" na lata 2007-2013 sięga ok. 8,6 mld euro z funduszy UE, czyli niemal 36 mld zł. Na projekty badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe, ma trafić ok. 3,85 mld euro. Na przedsięwzięcia innowacyjne w firmach przeznaczono ok. 2,2 mld euro.

Blisko 1 mld euro to pieniądze m.in. na tworzenie warunków do prowadzenia przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, a 1,22 mld euro na zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.

Pieniądze z programu \"Inteligentny Rozwój\" trafią też do firm korzystających z usług instytucji otoczenia biznesu, w tym m.in. parków naukowo-technologicznych czy centrów transferu technologii, a także z usług jednostek naukowych, prowadzących prace badawczo-rozwojowe na zlecenie przedsiębiorstw.

Na wsparcie będą mogły też liczyć firmy planujące rozszerzenie swojej działalności poza granice kraju oraz współpracujące w zakresie transferu technologii, także z partnerami zagranicznymi.

PAP - Nauka w Polsce

dol/ pz/

Copyright © Fundacja PAP 2020