25.09.2020
PL EN
22.12.2015 aktualizacja 22.12.2015

Prawnicy stworzą nowy model gromadzenia danych telekomunikacyjnych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Wypracowaniem nowego modelu gromadzenia i udostępniania danych telekomunikacyjnych przez uprawnione podmioty zajmą się badacze z Uczelni Łazarskiego. Na projekt otrzymali grant OPUS z Narodowego Centrum Nauki.

Zespół prof. Macieja Rogalskiego z Uczelni Łazarskiego w styczniu 2016 r. rozpoczyna pracę nad projektem badawczym pt. „Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych”. Pomysłodawcy koncepcji badania otrzymali grant na jego realizację w wysokości niemal 72 tys. zł z programu OPUS. O badaniach poinformowali przedstawiciele uczelni w przesłanym PAP komunikacie.

Grupa badaczy przeanalizuje, czy obowiązujące uregulowania prawne dotyczące udostępniania danych telekomunikacyjnych są zgodne z prawem Unii Europejskiej. Zespół sprawdzi, czy obecnie funkcjonujące mechanizmy prawne i rozwiązania organizacyjne zapewniają wystarczającą kontrolę nad udostępnianiem przekazów oraz danych telekomunikacyjnych, a także czy powinno się bardziej ograniczać ich liczbę i zakres. Zostanie też ustalone, czy obowiązująca praktyka, w szczególności w zakresie działania podmiotów uprawnionych, w tym sądu i prokuratury, jest właściwa czy powinna zostać zmodyfikowana.

"Zakres przewidzianej przepisami prawa ingerencji państwa w prawa i wolności obywateli jest jednym z fundamentalnych zagadnień w społeczeństwach demokratycznych. Państwo ingeruje w sposób znaczący w sferę praw i wolności obywateli, w tym prawo do prywatności, w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych telekomunikacyjnych przez uprawnione podmioty – ocenia kierownik projektu prof. Maciej Rogalski. – Z drugiej strony, bez pozyskiwania przekazów i danych telekomunikacyjnych w wielu przypadkach nie byłoby możliwe skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępczości."

Jak informują przedstawiciele Uczelni Łazarskiego, w Polsce liczba pozyskiwanych danych bilingowych jest jedną z największych spośród wszystkich krajów UE. Co więcej, po stwierdzeniu nieważności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej oraz wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie „bilingów i podsłuchów”, wciąż brakuje w Polsce nowego modelu zbierania i udostępniania danych telekomunikacyjnych.

Interdyscyplinarny projekt pod kierownictwem prof. Macieja Rogalskiego zakończyć się ma stworzeniem zupełnie nowego i modelowego rozwiązania dla prawodawców i instytucji.

Wypracowanie nowej koncepcji wymaga przeprowadzenia badań, pozwalających na ustalenie, czy obowiązujące przepisy są zgodne z prawem Unii Europejskiej, a także czy obecnie funkcjonujące mechanizmy legislacyjne i rozwiązania organizacyjne zapewniają wystarczającą kontrolę w zakresie udostępniania danych telekomunikacyjnych.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ mki/

Copyright © Fundacja PAP 2020