03.08.2020
PL EN
29.03.2016 aktualizacja 29.03.2016

Powstaje „Encyklopedia 100-lecia KUL”

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Dorobek najstarszej uczelni wyższej Lublina i jej codzienną działalność pokazać ma powstająca „Encyklopedia 100-lecia KUL”. Ma się ukazać pod koniec 2018 r., podczas obchodów jubileuszu. KUL wykształcił dotąd ponad sto tysięcy absolwentów.

„Mamy nadzieję, że encyklopedia ta (…) będzie nie tylko merytorycznym opisem osób i faktów związanych z Uniwersytetem, ale także intersującym fotograficznym obrazem życia akademickiego” – napisał rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński w apelu opublikowanym na stronach internetowych uczelni.

Rektor prosi w nim o kontakt z archiwum KUL wszystkich, którzy chcieliby udostępnić prywatne pamiątki, fotografie, ilustracje czy slajdy związane z historią uczelni. Zdjęcia posłużą do zilustrowania encyklopedii i będą opublikowane w cyfrowym archiwum w internecie.

Prace nad encyklopedią już trwają. Będzie to dwutomowe wydawnictwo, zawierające około 3 tys. haseł, w tym 2 tys. biogramów. „Będą tam zamieszczone m.in. sylwetki wszystkich samodzielnych pracowników naukowych KUL, członków kierownictwa uczelni, wybitnych absolwentów, fundatorów i donatorów oraz innych osób zasłużonych” – powiedział szef redakcji, dyrektor Instytutu Leksykografii KUL, dr Edward Gigilewicz.

KUL na jubileusz zamierza udostępnić cyfrowe archiwum. Znajdą się tam też nadesłane fotografie. Obecnie uniwersyteckie zbiory archiwaliów są digitalizowane, łącznie w internecie ma się znaleźć około 100 tys. obiektów.

100-lecie KUL upamiętnić ma wystawienie pomnika założycielowi uczelni i jej pierwszemu rektorowi ks. Idziemu Radziszewskiemu. Przyjechał on do Lublina z Petersburga, gdzie był rektorem Akademii Duchownej. Według założyciela lubelski uniwersytet powstał, by uprawiać badania w duchu harmonii między nauką i wiarą oraz przyczyniać się do pogłębiania świadomości religijnej w społeczeństwie.

KUL, jeden z najstarszych polskich uniwersytetów założony został w 1918 r. Przed wybuchem II wojny światowej jego kadra naukowa liczyła 67 osób, a studentów było niespełna 1,5 tys. Po wojnie, do zmiany ustroju w Polsce w 1989 r., pozostawał KUL specyficzną uczelnią, otwarcie przyznającą się do katolickości, niezależną od obowiązującej ideologii.

Dotychczas uniwersytet ukończyło ponad sto tysięcy absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich.

Obecnie na dziewięciu wydziałach KUL – siedmiu w Lublinie oraz w Tomaszowie Lubelskim i Stalowej Woli – na 38 kierunkach, uczy się ponad 12,2 tys. studentów i prawie 2 tys. doktorantów. Jest wśród nich ponad 600 cudzoziemców. Kadra naukowo-dydaktyczna uczelni liczy prawie 1,1 tys. osób.

PAP - Nauka w Polsce

kop/ mhr/

Copyright © Fundacja PAP 2020