29.09.2020
PL EN
20.04.2016 aktualizacja 20.04.2016

16 polskich instytutów ma logo HR Excellence in Research

Źródło: materiały prasowe Źródło: materiały prasowe

Już 16 polskich instytucji może się pochwalić logo HR Excellence in Research. Do grona tych instytucji dołączyły teraz Instytut Psychologii PAN oraz Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. Logo nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które są wzorem, jeśli chodzi m.in. o procedury rekrutacji.

Logo HR Excellence in Research nadawane jest przez KE instytucjom, które wdrażając zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju. Jednostki otrzymując logo zobowiązują się do tworzenia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

Polska jest jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o liczbę instytutów z tym logo. Tylko dwa kraje są od nas lepsze. Do zwycięzców nam jednak daleko. W Wielkiej Brytanii instytutów z logo jest ponad 90, a w Hiszpanii - ponad 40. Za to Polska idzie ramię w ramię z Chorwacją, która tak jak i my, ma 16 takich odznaczeń.

W Polsce w ostatnim czasie logo otrzymał Instytut Psychologii PAN w Warszawie oraz Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Wyróżnienie otrzymały już dotąd: Uniwersytet Gdański, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Technologii Elektronowych, a także Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB. Logo ma także Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Fizyki PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Przyznawanie logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich. KE wspiera instytucje wdrażające zasady europejskiej Karty i Kodeksu, organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych instytucji. A ponadto promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Znak HR Excellence in Research nie jest przyznawany na zawsze. Posługujące się nim instytucje co dwa lata podlegają kontroli Komisji Europejskiej. W przypadku stwierdzenia uchybień, prawo do używania znaku może zostać cofnięte.

Wszystkie europejskie instytucje z logo HR Excellence in Research wymienione są na stronie internetowej.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020