26.10.2020
PL EN
22.04.2016 aktualizacja 22.04.2016

816 mln euro od KE na wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

816 mln euro w ramach Horyzontu 2020 Komisja Europejska przeznaczyła na realizację trzech programów: Teaming, Twinning i Era Chairs. Polscy naukowcy, którzy chcieliby zawalczyć o granty, kolejną szansę będą mieli już w lipcu, a 26 kwietnia będą mogli wziąć udział w dniu informacyjnym przygotowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Teaming for Excellence, Twinning i Era Chairs to trzy główne instrumenty inicjatywy Unii Europejskiej: „Upowszechnianie doskonałości, poszerzanie uczestnictwa” (Spreading Excellence and Widening Participation) w ramach programu Horyzont 2020. Ich wspólnym założeniem jest pełne wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były jak największe oraz szeroko rozpowszechniane w całej Unii. Budżet, jaki Komisja Europejska przeznaczyła na te działania w ramach programu Horyzont 2020, to 816 mln euro.

Program Teaming for Excellence ma na celu tworzenie nowych centrów doskonałości, jak i wzmacnianie już istniejących poprzez tworzenie konsorcjów z najlepszymi ośrodkami naukowymi z całej Europy. Polskie jednostki są koordynatorami trzech międzynarodowych konsorcjów badawczych, które mają szanse realizować projekty naukowe w ramach programu Teaming. Te trzy konsorcja to: Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów w Łodzi, Wrocławskie Centrum Doskonałości i Cezamat Environment Warszawa.

Już otrzymały one po 500 tys. euro na opracowanie szczegółowych biznesplanów w ramach I etapu konkursu Teaming. Teraz przygotowują się do następnej fazy, w której rozstrzygnie się, które spośród 31 europejskich projektów biorących udział w II fazie konkursu otrzymają dofinansowania na realizację planów. II etap Teamingu otwarto 15 marca, wnioski można składać do 23 czerwca br.

Kolejny instrument - Twinning - ma wzmocnić określoną dziedzinę badań w instytucji, w państwie lub regionie o niskich wynikach, poprzez stworzenie powiązań z co najmniej dwiema wiodącymi instytucjami w tejże dziedzinie w Europie. Z Polski dofinansowanie o łącznej wartości blisko 3,7 mln euro otrzyma w nim siedem jednostek badawczych, które są koordynatorami projektów.

Polacy mają również sukcesy w trzeciej inicjatywie - ERA Chairs, która umożliwia przyciągnięcie najlepszy naukowców z Europy do danej jednostki badawczej. W ostatnim konkursie ERA Chairs Instytut Chemii Fizycznej PAN z Warszawy oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach otrzymają łącznie prawie 5 mln euro.

"Teaming, Twinning czy ERA Chairs to instrumenty, dzięki którym polskie uniwersytety i jednostki badawcze mogą w znaczący sposób podnieść poziom prowadzonych badań naukowych i innowacji w ściśle określonych dziedzinach badań, których wybór powinien być zgodny z krajowymi i/lub regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, a co za tym idzie dorównać najlepszym graczom i stać się konkurencyjnym nie tylko w Europie, ale i na świecie" - mówi Karolina Horbaczewska z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, koordynatorka unijnego projektu „Upowszechnianie doskonałości i poszerzanie uczestnictwa”.

Kolejna szansa na europejskie dofinansowanie już w lipcu. Zostanie wtedy otwarty drugi konkurs do I fazy Teamingu. Z kolei w 2017 roku otwarte mają być konkursy w ramach Twinningu i Era Chairs. Wszystkie polskie jednostki naukowe, które są zainteresowane udziałem w konkursach mogą wziąć udział w dniu informacyjnym organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy do programu Horyzont 2020. Odbędzie się on 26 kwietnia br. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Uczestnicy będą mogli zapoznać się ze szczegółami uczestnictwa w konkursach, a także spotkać się z beneficjentami Teaming, Twinning, ERA Chairs.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020