30.11.2020
PL EN
25.11.2016 aktualizacja 25.11.2016

Zwierzęta i rośliny nie nadążają za klimatem

Klimat zmienia się zbyt szybko jak na adaptacyjne możliwości wielu gatunków – wskazują wyniki badań opublikowanych przez pismo „Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences”.

Amerykańskie badania objęły 266 populacji 56 różnych gatunków roślin i zwierząt (w tym owadów, płazów, gadów, ptaków i ssaków). Tereza Jezkova i John Wiens z University of Arizona sprawdzali, jak szybko gatunki zmieniały swoje klimatyczne nisze (warunki, w których są w stanie przeżyć) oraz jak miała się ta szybkość do procesu globalnego ocieplenia. Okazało się, że zmiany temperatury są średnio 200 000 razy szybsze niż zmiany nisz klimatycznych.

Wyniki sugerują, że badane organizmy nie są w stanie przystosować się odpowiednio szybko do przyszłych zmian opadów i temperatury. Nawet jednak gdyby zmiany te zachodziły powoli, ich zakres i tak w wielu przypadkach wykraczałby poza możliwości adaptacyjne wielu gatunków.

Zdaniem autorów badań szczególnie narażone będą płazy, gady i rośliny, zwłaszcza tropikalne. Łatwiej będzie ptakom i ssakom, które potrafią regulować temperaturę własnego ciała.

Niektóre zwierzęta mogą “wyemigrować” w inne rejony geograficzne, unikając wysokich temperatur. Jednak inne zamieszkują obszary izolowane, których nie będą w stanie opuścić - na przykład rezerwaty przyrody, góry czy wyspy. Oprócz zmian klimatu poważnym zagrożeniem jest także niszczenie siedlisk zwierząt.

Według ogłoszonego w październiku przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF raportu "Living Planet Report 2016" do roku 2020 populacja dzikich zwierząt może się zmniejszyć aż o 67 proc. To najszybsze wymieranie w dziejach Ziemi. (PAP)

pmw/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020