14.07.2020
PL EN
16.01.2017 aktualizacja 16.01.2017

Lublin/ O współpracy przemysłu i nauki dyskutowano w KUL

Dyskusja o tworzeniu dobrego otoczenia dla współpracy przemysłu i nauki oraz prezentowanie dobrych praktyk w tym zakresie dominowała na konferencji "Współpraca przemysłu i nauki - klucz do sukcesu" w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Konferencję z udziałem naukowców i przedsiębiorców zorganizowało w poniedziałek Konsorcjum "Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski", które tworzy 13 podmiotów - w tym m.in. KUL, Agencja Rozwoju Przemysłu, pięć spółek strategicznych z udziałem Skarbu Państwa i inne firmy.

Na podstawie doświadczeń członków Konsorcjum przygotowana została publikacja "Współpraca przemysł – nauka. Dobre praktyki", którą zaprezentowano podczas konferencji. "Wartością tej książki jest to, że pisali ją nie tylko pracownicy naukowi, ale też menadżerowie ze spółek - ludzie doświadczeni. Ta książka nie tylko kipi wiedzą, ale kipi też doświadczeniem" – powiedział przewodniczący Rady Konsorcjum, kierownik katedry negocjacji i mediacji KUL ks. prof. Włodzimierz Broński.

Jak dodał, w książce opisany jest ekosystem innowacyjności w Polsce, czyli szeroko pojęte otoczenie dla innowacji. "Nie możemy mówić tylko o pojedynczych pomysłach. Możemy natomiast zbudować strukturę, otoczenie, które będzie sprzyjało rozwojowi i transferowi tych pomysłów, komercjalizacji wiedzy" – zaznaczył ks. Broński.

W książce opisane są też bariery i przeszkody we współpracy przemysłu i nauki, ale także propozycje rozwiązań na przyszłość, np. w dziedzinie edukacji i kształcenia dla przemysłu i gospodarki.

Osobny rozdział poświęcony jest kwestiom etycznym w dziedzinie współpracy nauki i biznesu. Ks. Broński podkreślił, że wyjątkowość Konsorcjum "Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski" polega m.in. na tym, iż próbuje ono w swoich działaniach łączyć przemysł z naukami humanistycznymi i społecznymi oraz kieruje się wartościami chrześcijańskimi i etyką. "Zależy nam bardzo na tym, aby ten dorobek nauk społecznych, humanistycznych implementować do przemysłu. Bo tak naprawdę podstawą wszystkiego jest człowiek, jego godność, jego potrzeby" – zaznaczył.

W książce przygotowanej przez Konsorcjum znajdują się również opisy dobrych praktyk współpracy przemysłu z nauką, jakie wypracowano m.in. w spółkach, w zakresie komercjalizacji technologii. Podczas konferencji o tych doświadczeniach mówili przedstawiciele spółek z udziałem Skarbu Państwa - PKN Orlen, Grupy Azoty, PGNIG, PGE Dystrybucja, KGHM Polska Miedź.

Jednym z przykładów takiej współpracy w Grupie Azoty jest Centrum Kompetencji Puławy, które tamtejsze Zakłady Azotowe Puławy tworzą we współpracy z podmiotami naukowymi - m.in. Instytutem Nawozów Sztucznych, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - i organizacjami rolniczymi. Centrum Kompetencji Puławy pełni funkcję platformy dla współpracy nauki, biznesu i rolnictwa. Realizuje projekty dotyczące nawożenia, m.in. dla rolników, doradców rolnych.

Wiceprezes zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy Andrzej Skwarek – dopytywany przez dziennikarzy - wymienił m.in. trwający pięć lat projekt dotyczący opracowania nowych nawozów azotowych z siarką. "Efektem projektu jest inwestycja zakończona półtora roku temu. To inwestycja za około 160 mln zł. To kompleks nawozowy produkcji nawozów stałych, z siarką i nawozów płynnych" – powiedział Skwarek.

Patronat honorowy nad konferencją objęło ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego a wicepremier Jarosław Gowin wystosował specjalny list dołączony do publikacji "Współpraca przemysł – nauka. Dobre praktyki". Minister podkreśla w nim, że kluczowym zadaniem dla rozwoju Polski jest "przejście z gospodarki naśladowczej do innowacyjnej", a jednym z głównych filarów przyjętej strategii dla polskiej nauki jest partnerstwo z biznesem.

"Te dwa obszary ludzkiej działalności muszą się nawzajem przenikać, ubogacać, czerpać z unikatowych doświadczeń. (…) Nauka dostarcza niezbędnej bazy teoretycznej, która może zostać poddana ocenie z praktycznego punktu widzenia, ukonkretniona przez ekspertów z dziedziny biznesu. W tym przedsięwzięciu nie ma przegranych" – napisał Gowin.

Konsorcjum naukowo-przemysłowe "Bezpieczeństwo gospodarcze Polski" powstało w 2014 r. Jego celem jest m.in. tworzenie platformy współpracy między nauką i przedsiębiorcami wraz z instytucjami otoczenia biznesu i administracją publiczną, a także prowadzenie eksperckich analiz i kształcenie na potrzeby gospodarki.

Patronat medialny nad konferencją objął serwis PAP Nauka w Polsce.

PAP - Nauka w Polsce

ren/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020