01.06.2020
PL EN
23.03.2017 aktualizacja 23.03.2017

Dekada grantów ERC, wśród laureatów - 22 Polaków

Budowanie mostów między kulturami, mierzenie kosmicznych odległości, naprawa genów i nasze postrzeganie dóbr publicznych... Polscy laureaci grantów ERC opowiedzą o swoich badaniach w poniedziałek (27 marca) na spotkaniu w Centrum Nauki Kopernik. Przez 10 lat Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznała najbardziej prestiżowe granty badawcze 22 Polakom.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznaje najbardziej prestiżowe granty na naszym kontynencie już 10 lat. Dysponuje budżetem w wysokości 13 miliardów euro.

Wśród polskich naukowców, którzy awansowali do europejskiej naukowej elity, jest prof. dr hab. Maciej Konacki, astrofizyk z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Toruniu. Na spotkaniu w "Koperniku" opowie on o śledzeniu satelitów i śmieci kosmicznych przy pomocy zrobotyzowanych teleskopów.

Dr hab. Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej wytłumaczy z kolei, jak zrozumieć działanie organizmu na poziomie pojedynczych atomów. Przedstawi przykłady mechanizmów naprawy materiału genetycznego. "Indianie Nahua, Hiszpanie, my: co przynosi kontakt międzykulturowy?" - wystąpienie pod takim tytułem zapowiedziała dr hab. Justyna Olko z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego (UW). A czym są dobra publiczne w oczach zwykłych ludzi? Na to pytanie odpowie dr hab. Natalia Letki z Wydziału Filozofii i Socjologii UW.

Otwarta sesja: "Naukowcy – polscy, poziom – światowy" odbędzie się w poniedziałek 27 marca w godz. 17.00 - 20.00 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Spotkanie popularyzacyjne w Warszawie organizuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK).

"Podsumowujemy dekadę współpracy polskiej nauki z Europejską Radą ds. Badań Naukowych. Będzie można posłuchać kilku badaczy, którzy w ostatnich latach weszli do naukowej superligi" - mówi Magdalena Chomicka z KPK.

Z Europejską Radą ds. Badań Naukowych współpracują w Polsce instytucje tworzące sieć wsparcia dla naukowców - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i jego 11 regionalnych oddziałów. Wsparcie w aplikowaniu o granty oferują także biura przy Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim i Polskiej Akademii Nauk.

Granty ERC są finansowane dzięki unijnym funduszom: 7. Programowi Ramowemu i programowi Horyzont 2020.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych powstała w 2007 roku. W jej skład wchodzi rada naukowa złożona z 22 specjalistów z różnych dziedzin. W tym gronie jest Polak, prof. Andrzej Jajszczyk z Katedry Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W ciągu dekady rada sfinansowała pracę niemal 7 tys badaczy, organizując wsparcie dla ponad 40 tys. członków zespołów badawczych.

Polscy eksperci, pracujący w rodzimych instytucjach, dostali w tym czasie 25 grantów (są badacze, którzy otrzymali dwa granty). Wysokość dofinansowania wynosi zwykle od 1,5 do 2,5 miliona euro. Grant jest przypisany do autora projektu, nie do uczelni, co daje uczonemu niezależność w świecie nauki.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020