19.09.2020
PL EN
19.06.2017 aktualizacja 19.06.2017

FNP przyzna stypendia w Polsce wybitnym niemieckim naukowcom

Na kilkumiesięczne pobyty naukowe do Polski będą mogli przyjechać wybitni niemieccy uczeni dzięki Polskiemu Honorowemu Stypendium Naukowemu im. Aleksandra von Humboldta, przyznawanemu przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać polscy naukowcy do 2 października.

Formularz wniosku, instrukcję jego przygotowania oraz regulamin stypendium można znaleźć na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/

Stypendium, którego celem jest uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długofalowej współpracy między polskimi i niemieckimi badaczami, stanowi odpowiednik Humboldt-Forschungspreis - prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta. Jest to już 21. edycja stypendium.

"Stypendium Humboldta to szansa dla polskich i niemieckich naukowców na rozwinięcie współpracy naukowej" – mówi wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP, Adam Zieliński. - "Dla Fundacji to ponadto jeden ze sposobów na promowanie naszego kraju jako coraz bardziej atrakcyjnego miejsca do uprawiania nauki zarówno dla polskich, jak i zagranicznych naukowców" – dodaje.

Stypendium Humboldta mogą otrzymać aktywni naukowo niemieccy uczeni, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Kandydatów zgłaszać mogą wyłącznie polscy naukowcy. Wysokość stypendium wynosi 4 tys. euro miesięcznie, zaś pobyt naukowy w Polsce w ramach stypendium Humboldta może trwać od 3 do 6 miesięcy.

Konkurs jest skierowany do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. Składane w języku angielskim wnioski będą oceniane przez niezależnych recenzentów będących ekspertami w dziedzinie reprezentowanej przez kandydata. Laureatów wyłoni zarząd FNP na podstawie ocen recenzentów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2018 r.

Program jest realizowany na podstawie porozumienia z 1995 r. pomiędzy FNP a Fundacją Humboldta. Od czasu uruchomienia pierwszego konkursu stypendia na prowadzenie badań w wybranych ośrodkach w Polsce otrzymało już 64 naukowców z Niemiec.

Nazwa stypendium nawiązuje do tradycji współpracy polskich i niemieckich naukowców: Aleksander von Humboldt (1769-1859), niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf, współpracował z wieloma Polakami, był też honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie i pierwszym propagatorem poezji Adama Mickiewicza w Niemczech.

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020