20.09.2020
PL EN
20.06.2017 aktualizacja 20.06.2017

Rzeszów/Pierwsza z konferencji poświęconych osiągnięciom kobiet w matematyce

Przypomnienie i uhonorowanie wybitnej polskiej matematyczki – prof. Heleny Rasiowej, w setną rocznicę jej urodzin, to główny cel pierwszej z cyklu konferencji poświęconych osiągnięciom naukowym kobiet w matematyce i naukach pokrewnych.

Konferencja odbywać się będzie od czwartku do soboty w Rzeszowie.

Jednym z jej organizatorów jest pierwsze w kraju Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce, które powstało wiosną 2016 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego celem jest reprezentowanie środowiska polskich kobiet zajmujących się matematyką i naukami pokrewnymi zarówno w polskim środowisku naukowym, jak i w europejskich i światowych gremiach.

Barbara Pękala z Towarzystwa poinformowała PAP, że konferencja „Śladami kobiet w matematyce – w stulecie urodzin profesor Heleny Rasiowej” będzie pierwszą z cyklu podobnych konferencji. Mają one promować osiągnięcia i zasługi kobiet, których badania, działalność zawodowa i publikacje „wniosły istotny wkład w rozwój nauki polskiej, głównie matematyki i nauk pokrewnych”.

„Głównym celem pierwszej z planowanego cyklu konferencji jest uhonorowanie wybitnej polskiej matematyczki – profesor Heleny Rasiowej, której 100-lecie urodzin przypada w tym roku” – poinformowała Pękala.

W ramach konferencji odbędzie się sesja specjalna \"Wieczór wspomnień o profesor Helenie Rasiowej\". Przewidziano też sesje poświęcone specjalistycznym zagadnieniom z dziedziny matematyki, w tym m.in. dotyczące podstaw matematyki i logiki, analizy zespolonej, równań różniczkowych czy rozszerzeń i zastosowań zbiorów rozmytych.

W ramach konferencji odbędzie się też panel dyskusyjny, na którym przedyskutowane zostaną sposoby przezwyciężania trudności pojawiających się w pracy naukowej i w drodze do sukcesów, oraz zaprezentowane zostaną pozytywne wzorce osobowe w naukach ścisłych.

Organizatorami konferencji są wraz z Polskim Towarzystwem Kobiet w Matematyce także Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UR, Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych i Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

Towarzystwo planuje kolejne podobne konferencje poświęcone osiągnięciom naukowym kobiet w naukach ścisłych, ale ich harmonogram nie jest jeszcze szczegółowo ustalony.

Helena Rasiowa urodziła się w Wiedniu 20 czerwca 1917 r. W 1918 r. rodzina przeniosła się do Warszawy. Rasiowa w 1938 r. rozpoczęła studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Po wybuchu II wojny światowej przerwała studia i wraz z rodziną przeniosła się do Lwowa, skąd wkrótce cała rodzina wróciła do Warszawy, gdzie Helena podjęła edukację na tajnych kompletach, zorganizowanych przez wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego, m.in. Karola Borsuka, Jana Łukasiewicza, Andrzeja Mostowskiego.

Jej pierwsza praca magisterska napisana pod kierunkiem Jana Łukasiewicza i Bolesława Sobocińskiego spłonęła podczas powstania warszawskiego w 1944 roku. Ona sama przeżyła wraz z matką w piwnicy pokrytej ruinami zburzonego budynku.

Po wojnie krótko pracowała w szkole średniej. Później, za namową Mostowskiego wróciła na UW i tam pod jego kierunkiem napisała drugą pracę magisterską, którą obroniła w roku 1945. Następnie została zatrudniona na UW, gdzie w 1950 r. obroniła rozprawę doktorską, a jej promotorem był również Mostowski. Rozprawa doktorska Rasiowej „Algebraic treatment of the functional calculus of Lewis and Heyting” zawierała główne kierunki jej przyszłych badań.

W 1956 r. zdobyła drugi stopień naukowy (równoważny habilitacji) w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk, a w 1967 r. Rada Państwa nadała jej tytuł profesora zwyczajnego.

Jej dorobek naukowy obejmuje trzy monografie i ponad 100 publikacji naukowych. Nad nową monografią „Algebraic Analysis of Non-Classical First Order Logics” pracowała do końca życia. Tematyka prac obejmuje logikę dedukcyjną, metody algebraiczne w logice i algebrze związane z logiką, logikę klasyczną i nieklasyczną, algorytmikę i sztuczną inteligencję.

Prof. Rasiowa była jedną z pierwszych osób, które dostrzegły znaczenie logiki matematycznej dla informatyki oraz przyszłość i znaczenie informatyki. Wykształciła pokolenia studentów i badaczy, wypromowała ponad 20 doktorów. Współpracowała z wieloma wybitnymi naukowcami w kraju i na świecie, głosiła wykłady na uniwersytetach całego świata. Działała aktywnie w Polskim Towarzystwie Matematycznym, w latach 1955-1957 była jego sekretarzem, a w latach 1958-1959 wiceprezesem.

PAP - Nauka w Polsce

api/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020