06.07.2020
PL EN
14.05.2019 aktualizacja 15.05.2019

FNP przypomina o zgłoszeniach do polsko-niemieckiej nagrody COPERNICUS

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Do 9 lipca można zgłaszać kandydatów do ósmego konkursu o nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowców - przypomina Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają na swoim koncie szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy. Konkurs - organizowany przez FNP wraz z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - skierowany jest do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki.

"Nagroda COPERNICUS została ustanowiona w celu podkreślenia znaczenia polsko-niemieckiej współpracy badawczej i pokazania, jak dobre przynosi ona efekty" – mówi prezes FNP prof. Maciej Żylicz, cytowany w komunikacie przesłanym PAP przez FNP.

Nagroda jest przyznawana dwóm współpracującym uczonym – jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w Niemczech. Jej wysokość wynosi 200 tys. euro – po 100 tys. euro dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej.

Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający minimum stopień naukowy doktora, którzy są zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie mogą wziąć udział uczeni ze stopniem minimum doktora, którzy są liderami zespołów badawczych w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje. Laureatów wybiera jury złożone z wybitnych przedstawicieli polskiego i niemieckiego środowiska naukowego.

Nagroda COPERNICUS przyznawana jest co dwa lata od 2004 roku. Dotychczas nagrodzono siedem duetów naukowych. Kandydatów w ósmym konkursie można zgłaszać do 9 lipca br. Wyniki zostaną ogłoszone w 2020 roku. 

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020