12.07.2020
PL EN
21.05.2019 aktualizacja 21.05.2019

Do 2,5 tys. zł miesięcznie dla doktorantów na projekty o Warszawie

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Nawet 2,5 tys. zł miesięcznego stypendium trafi do warszawskich doktorantów prowadzących badania istotne z punktu widzenia rozwoju miasta. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca.

"Traktujemy instytucje nauki jako kluczowe dla rozwoju miasta. Wspieramy edukację, chcemy włączyć naukowców do dialogu na temat przyszłości miasta. Warszawa to metropolia otwarta na wymianę doświadczeń. Dzięki nowemu narzędziu, jakim są miejskie stypendia dla doktorantów, zyskamy rozwiązania oparte na metodach naukowych i eksperckiej wiedzy" – mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, cytowany w przesłanej PAP informacji prasowej.

Jak tłumaczą przedstawiciele warszawskiego Urzędu Miasta, wśród istniejących do tej pory programów stypendialnych brakowało narzędzi adresowanych do młodych badaczy, które jednocześnie stymulowałyby zainteresowanie Warszawą, jako przedmiotem lub obszarem badań i pozwoliłyby urzędnikom podejmować działania poparte wynikami badań naukowych.

Na to zapotrzebowanie ma odpowiedzieć ogłoszony właśnie program stypendialny. Przyznawane w nim będą fundusze na projekty badawcze w obszarach wskazanych przez urząd m.st. Warszawy, zbieżnych z tematyką doktoratu przygotowywanego przez stypendystę. Oprócz wsparcia finansowego, stypendysta będzie mógł liczyć na opiekę pracownika merytorycznego Urzędu Miasta, np. ułatwienie dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd lub pomoc w załatwieniu ewentualnych formalności wymaganych do przeprowadzenia badania.

Stypendia będą przyznawane na okres do 12 miesięcy. Każdy projekt może otrzymać wsparcie w wysokości maksymalnie 30 tys. zł - czyli 2,5 tys. zł miesięcznie. Wyniki badań mają odpowiadać na konkretne wyzwania związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy.

Wyróżnione przez urzędników obszary badań w pierwszej edycji programu stypendialnego to: zabezpieczenie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na terenie Warszawy; zabezpieczenie opieki nad osobami starszymi na terenie Warszawy; żywienie dzieci w placówce oświatowej; edukacja zdrowotna młodzieży; aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy; budżet obywatelski; migracja i integracja; zabytki – analiza informacji przestrzennych oraz projektów informatycznych dot. dziedzictwa kulturowego; planowanie przestrzenne – miasto zdrowe, zwarte i policentryczne; przestrzeń publiczna w kontekście tworzenia centrów lokalnych; innowacje w projektowaniu w projektowaniu urbanistycznym i architektonicznym; crowdfunding, jako narzędzie współpracy miasta z otoczeniem społeczno-gospodarczym; dzielnica innowacji; modelowanie w działaniach pro-gospodarczych miasta.

Przy wyborze stypendystów będą brane pod uwagę: zgodność tematu ze wskazanymi obszarami badawczymi, aplikacyjny wymiar badania oraz uwzględnienie kontekstu lokalnego.

Aby zgłosić się do programu stypendialnego, należy złożyć wypełniony wniosek, opinię promotora oraz oświadczenia załączone do ogłoszenia o konkursie. Termin składania wniosków mija 30 czerwca. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie www.um.warszawa.pl/sdd

Urząd Miasta deklaruje, że nabór do programu będzie prowadzony co roku. Za każdym razem mają być wskazywane obszary, w których miasto poszukuje odpowiedzi na wyzwania rozwojowe.

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020