13.08.2020
PL EN
04.07.2019 aktualizacja 04.07.2019
Ludwika Tomala
Ludwika Tomala

Konsultacje ws. podziału środków na utrzymanie potencjału badawczego i dydaktycznego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Resort nauki przygotował projekt rozporządzenia o podziale środków na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego. Konsultacje potrwają do 24 lipca. Zmiany przepisów odczuć mogą m.in. instytuty, które słabo wypadną w ewaluacji lub które ewaluacji się nie poddadzą.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się "Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych".

Konsultacje publiczne tego dokumentu potrwają do 24 lipca.

Co do zasady w projekcie proponuje się pozostawienie rozwiązań zawartych w dotychczasowym rozporządzeniu - z kilkoma wyjątkami.

Proponuje się m.in. zmianę przepisu związanego z ograniczeniem spadku lub wzrostu wysokości subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego. Dotyczy to publicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych, które nie mają żadnej kategorii naukowej ani artystycznej albo mają jedynie najniższe kategorie naukowe C. W takich placówkach nie przewiduje się stosowania ograniczenia maksymalnego spadku wysokości subwencji. Nie będzie tam więc żadnego zabezpieczenia - placówka z roku na rok będzie mogła subwencję całkowicie stracić. A wysokość tej subwencji w powyższych jednostkach nie będzie mogła wzrosnąć. "Tylko prowadzenie takiej działalności w dyscyplinach naukowych lub artystycznych w podmiotach posiadających kategorię naukową B, B+, A lub A+ powinno wpływać na wzrost wysokości subwencji rok do roku" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Przepisy te nie dotyczą nowych placówek, tylko placówek, które słabo wypadły w ewaluacji lub które ewaluacji się nie poddały. Do czasu nowej ewaluacji - w latach 2019–2021 - mają być stosowane w tym zakresie łagodniejsze przepisy przejściowe.

Jak napisano w ocenie skutków regulacji, dzięki proponowanym rozwiązaniom "podmioty chętniej będą poddawały się ewaluacji jakości działalności naukowej, ponieważ będzie to premiowane".

Rozporządzenie ma też - jak napisano w uzasadnieniu - m.in. zapewnić równe traktowanie uczelni, które w roku przyznawania subwencji miały zawarte umowy w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Dodany ma być też przepis, zgodnie z którym zmiana statusu nadzorowanej przez ministra uczelni zawodowej na akademicką będzie uwzględniana od roku po zmianie tego statusu.

Wedle projektu zmiany nastąpią również w algorytmie podziału środków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego dla niepublicznych uczelni akademickich tak, by - jak napisano - stanowiło to odpowiednią zachętę dla niepublicznych uczelni akademickich do tworzenia szkół doktorskich.

W przepisach ma być dookreślony okres uwzględniany przy obliczaniu liczby projektów realizowanych w ramach programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji „HORYZONT 2020” lub „HORYZONT EUROPA”. "Zmiana powinna wpłynąć na wcześniejsze generowanie danych, a co za tym idzie, szybsze przekazanie uprawnionym podmiotom informacji o wysokości przyznanej subwencji oraz samej subwencji" - napisano w ocenie skutków regulacji.

PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020