03.08.2020
PL EN
25.07.2019 aktualizacja 25.07.2019

USA/ Kobiety postrzegane jako równie kompetentne, co mężczyźni

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Przez amerykańskie społeczeństwo kobiety uznawane są za co najmniej tak samo kompetentne, jak mężczyźni, ale wciąż mniej zdecydowane i ambitne – wynika z badania opublikowanego w magazynie „American Psychologist”.

Wraz ze zmianą pozycji kobiet w amerykańskim społeczeństwie zmianie uległy niektóre stereotypy dotyczące płci. Chociaż jeszcze w latach 40. panie postrzegano jako mniej kompetentne od mężczyzn, dziś uznaje się je za co najmniej tak samo inteligentne i kreatywne. Wciąż pokutują jednak stereotypy stawiające kobiety w roli wrażliwych i uczuciowych społecznic, a mężczyzn w pozycji agresywnych i ambitnych indywidualistów.

Naukowcy z Uniwersytetu Northwestern (USA) przeanalizowali badania opinii publicznej z lat 1946-2018. Sprawdzali, jak zmienia się wśród ludzi postrzeganie cech, takich jak wspólnotowość (wrażliwość, litościwość, uczuciowość), sprawczość (agresywność, ambicja, zdecydowanie) i kompetencja (inteligencja, zorganizowanie, kreatywność) w odniesieniu do płci.

Ustalili, że chociaż jeszcze w 1946 roku uważano, że mężczyźni są bardziej inteligentni od kobiet, a tylko 35 proc. respondentów twierdziło, iż panie i panowie cechują się podobnym poziomem inteligencji, to w 2018 roku aż 86 proc. badanych uznało, że kobiety i mężczyźni dysponują równie sprawnym intelektem, a 9 proc. przypisało kobietom bardziej rozwinięte zdolności umysłowe.

Umocniło się natomiast przekonanie, że kobiety jako istoty wrażliwe i pełne współczucia są bardziej wspólnotowe, niż mężczyźni. Panowie nadal są postrzegani jako osoby charakteryzujące się wyższym poziomem sprawczości, a tym samym bardziej ambitne, agresywne i zdecydowane.

Zdaniem badaczy przypisywanie kobietom większej kompetencji wiąże się ze wzrostem odsetka przedstawicielek płci pięknej, które posiadają dobre wykształcenie i biorą aktywny udział w życiu zawodowym.

Panie wciąż jednak poświęcają przeciętnie dwa razy więcej czasu na obowiązki domowe i opiekę nad dzieckiem, a także częściej pracują w zawodach wymagających umiejętności społecznych i poświęcenia dla ogółu. Mężczyźni częściej za to pełnią role przywódcze i podejmują się prac wymagających siły fizycznej lub zdolności analitycznych, a to wpływa na utrzymywanie się niektórych stereotypów.

„Obserwowanie wyraźnych różnic w zakresie pełnienia typowych ról wśród kobiet i mężczyzn skłania ludzi do przypisywania im odmiennych cech - co pokazują liczne badania. Stereotypy płciowe odzwierciedlają pozycję kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, ale gdy ta pozycja się zmienia, one również ulegają modyfikacji” – komentuje dr Alice Eagly, główna autorka badania (https://www.apa.org/pubs/journals/releases/amp-amp0000494.pdf).

(PAP)

ooo/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020