Ministerstwo Edukacji i Nauki

19.09.2021
PL EN
17.09.2019 aktualizacja 17.09.2019

58 uczelni podpisało Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Fotolia Fotolia

58 uczelni podpisało we wtorek w Krakowie Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Przedstawiciele uczelni zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa - podsumował minister nauki Jarosław Gowin.

Deklaracja została zainicjowana w 2017 r. i wówczas przystąpiły do niej 23 uczelnie. We wtorek 17 września b.r., podczas drugiego dnia Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki w Krakowie, dokument sygnowało 58 kolejnych uczelni.

"Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podpisana! Przedstawiciele kilkudziesieciu uczelni przybyłych do Krakowa na Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki zobowiazali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa" - napisał na Twitterze wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin.

Jak przypomniało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, deklaracja ta oznacza dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych ale także rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jej celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Deklaracja zawiera 12 zasad, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami. W ramach każdej z zasad sformułowano oczekiwania wobec uczelni - sygnatariuszy do rozwijania danego obszaru funkcjonowania uczelni w duchu poszanowania środowiska i solidarności społecznej.

W informacji przekazanej PAP przez biuro prasowe MNiSW czytamy, że wdrażanie zobowiązań Deklaracji "zwiększa otwartość świata nauki na współpracę ze środowiskiem gospodarczym oraz rozwija ofertę dydaktyczną szkół wyższych, aby lepiej kształtować potrzebne dla gospodarki kompetencje, umiejętności i postawy przyszłych pokoleń. Realizacja Deklaracji wzmacnia zdolności organizacyjne i zarządcze uczelni poprzez bardziej efektywne gospodarowanie zasobami, rozwój kadry akademickiej oraz budowanie prestiżu uczeni jako generatora wiedzy i kreatora nowych idei".

Podczas wtorkowego spotkania w Krakowie minister Jarosław Gowin podkreślał rolę szerzenia świadomości nauki i jej popularyzowania w społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci. Na konferencji przypomniano m.in. o Uniwersytecie Młodego Odkrywcy - programie adresowanym do dzieci i młodzieży, dzięki któremu mogą one uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na uczelniach lub w instytutach badawczych. Ministerstwo i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dwóch edycjach przeznaczyły na ten cel 54,5 mln, dofinansowując łącznie 220 projektów.

"Społeczna Odpowiedzialność Nauki wprowadza podobną logikę do środowiska badawczego i akademickiego. Pomaga w identyfikowaniu szans i możliwości, inspiruje do dialogu między nauką a dziećmi, młodzieżą i seniorami" - podkreślił minister Gowin. (PAP)

zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021