01.06.2020
PL EN
11.10.2019 aktualizacja 11.10.2019

Staże dla studentów dzięki współpracy Orlen Projekt, ARP i filii Politechniki Warszawskiej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Wspólne przedsięwzięcie Orlen Projekt oraz Agencji Rozwoju Przemysłu i płockiej filii Politechniki Warszawskiej umożliwi studentom podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zawodowego. Wkrótce rozpoczną oni staże w spółce Grupy Orlen w programie "Zaprojektuj z nami swoją przyszłość".

Jak podał PKN Orlen, umowa dotycząca realizacji programu stażowego, która została zawarta w piątek, "jest kolejnym krokiem w budowaniu silnych relacji biznesowo-naukowych pomiędzy największą firmą inżynierską w Płocku - Orlen Projekt, najlepszą uczelnią techniczną w kraju, reprezentowaną przez wydział budownictwa, mechaniki i petrochemii Politechniki Warszawskiej oraz kluczową dla rozwoju polskiego przemysłu spółką Skarbu Państwa, Agencją Rozwoju Przemysłu".

"W ramach programu stażowego istnieje możliwość realizacji tematów prac dyplomowych zaproponowanych przez pracodawcę. Z tytułu odbywania stażu uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe w wysokości 600 zł brutto. Zakończenie programu planowane jest na czerwiec 2020 r." - poinformował PKN Orlen.

Prezes Orlen Projekt Marcin Kasza ocenił, że "przed studentami Politechniki Warszawskiej otwiera się niepowtarzalna możliwość aktywnego uczestnictwa w realnych projektach realizowanych dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego oraz zdobywania praktycznego doświadczenia jeszcze na etapie studiów".

"Dla spółki Orlen Projekt natomiast jest to szansa na budowanie zaplecza wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, która w niedalekiej przyszłości będzie mogła płynnie dołączyć do spółki. Wierzę głęboko, że jest to początek wieloletniej i owocnej współpracy pomiędzy reprezentowanymi przez nas instytucjami, która przyczyni się do ich dalszego organicznego i stabilnego rozwoju oraz wzmocni zajmowane obecnie pozycje" – podkreślił Kasza, cytowany w komunikacie płockiego koncernu.

Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu przyznał, iż wiąże ona duże nadzieje z programem "Zaprojektuj z nami swoją przyszłość".

"Po sukcesie, jakim okazała się tegoroczna edycja programu +Rozwój kadr sektora kosmicznego+, jestem przekonany, że inwestowanie w młodych ludzi, którzy mogą zdobywać doświadczenie i realizować się w Polsce, jest właściwą drogą. Mam nadzieję, że możliwości jakie stwarzamy, sprawią, że zwiążą oni swoje plany z miejscem, w którym rozpoczynają staż i pozostaną tu na dłużej, co będzie niewątpliwie dużą korzyścią także dla przedsiębiorstwa" – oświadczył Kolczyński.

PKN Orlen wyjaśnił, że program „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość" skierowany jest do studentów wydziału budownictwa, mechaniki i petrochemii Politechniki Warszawskiej - filii w Płocku, a "głównym celem stażu jest budowanie zaplecza kadrowego" dla Orlen Projekt i Agencji Rozwoju Przemysłu "poprzez wybór osób o wysokim potencjale i wspieranie ich w rozwoju zawodowym na początku kariery zawodowej, z możliwością oferowania wybranym stażystom stałej współpracy po zakończeniu stażu".

"Podpisanie trójstronnej umowy pomiędzy Politechniką Warszawską filią w Płocku a Orlen Projekt i Agencją Rozwoju Przemysłu w Warszawie jest istotnym elementem współpracy i wpisuje się w porozumienie zawarte pomiędzy Politechniką Warszawską a PKN Orlen. Stanowi okazję dla studentów ostatnich semestrów wydziału budownictwa, mechaniki i petrochemii na poznanie wielu praktycznych aspektów wyuczonego zawodu" - zaznaczył prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, prorektor ds. filii w Płocku.

Dodał m.in., iż umowa, dotycząca programu "Zaprojektuj z nami swoją przyszłość" rozszerza dotychczasowy zakres wieloletniej współpracy płockiej filii Politechniki Warszawskiej z PKN Orlen oraz daje możliwość "zacieśnienia komunikacji między kadrą uczelni a kadrą spółek"

Orlen Projekt to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Orlen, która - jak przypomniał płocki koncern - "realizuje pełny zakres usług inżynierskich - Generalną Realizację Inwestycji, czyli wykonywanie dokumentacji projektowej na wszystkich etapach rozwoju procesu inwestycyjnego, zakupy dóbr inwestycyjnych oraz wybudowanie i uruchomienie inwestycji".

"Spółka wykonuje dokumentację projektową instalacji produkcyjnych lub ich fragmentów dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego. Dokumentacja projektowa jest wykonywana we wszystkich branżach projektowych, występujących w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym" - podkreślił PKN Orlen.

Wspomniał przy tym, iż Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju i "od początku swojej działalności - 1991 r. odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki". "W okresie transformacji ARP uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa" - zaznaczył płocki koncern.

Jak dodał, portfel spółek Agencja Rozwoju Przemysłu obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. Agencja zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: EURO-PARK MIELEC oraz EURO-PARK WISŁOSAN. Posiada oddziały w Katowicach, Mielcu i Tarnobrzegu oraz biura w Radomiu i Wrocławiu. (PAP)

mb/ dym/

Copyright © Fundacja PAP 2020