11.07.2020
PL EN
18.01.2020 aktualizacja 20.01.2020

Senat wprowadził jedną poprawkę do ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

W piątek Senat przyjął z jedną poprawką ustawę o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej. Celem święta ma być m.in. uznanie dokonań polskich naukowców i dostrzeżenie fundamentalnej roli nauki w tworzeniu cywilizacji. Ustawa wróci do Sejmu.

Za przyjęciem ustawy z poprawką głosowało 98 senatorów, 1 osoba wstrzymała się od głosu, nikt nie głosował przeciw.

Zgodnie z ustawą Dzień Nauki Polskiej ma być wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców. Ma być obchodzony co roku 19 lutego - czyli w dniu urodzin Mikołaja Kopernika, w uznaniu jego wybitnych zasług.

Przyjęta przez senatorów poprawka dotyczy zachowania 14-dniowego vacatio legis. W wersji przyjętej przez Sejm zapisano, że ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Biuro legislacyjne Senatu wyraziło jednak wątpliwość, czy odpowiednie byłoby pominięcie vacatio legis - taka decyzja powinna być uzasadniona i powinna mieć miejsce tylko w przypadku, gdy wymaga tego ważny interes państwa. Senatorowie postanowili więc wprowadzić 14-dniowe vacatio legis.

Senat odrzucił poprawkę dotyczą zmiany daty święta i przychylił się do zachowania 19 lutego, czyli dnia urodzin Mikołaja Kopernika. Senator-sprawozdawca Danuta Jazłowiecka (KO) rekomendowała w imieniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, by zmienić tę datę na 10 grudnia, kiedy wręczane są Noble. Dwukrotnie właśnie tego dnia - w 1903 r. (z dziedziny fizyki) i 1911 r. (z dziedziny chemii) - odbyło się wręczenie Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie - pierwszej Polce i pierwszej kobiecie-noblistce na świecie.

Jak podano w uzasadnieniu ustawy, której autorami jest grupa posłów PiS, ustanowienie nowego święta państwowego "stanie się wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa". Projektodawcy zaznaczyli, że przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego. "Działo się tak również w okolicznościach dla naszego narodu skrajnie trudnych. Podczas niszczących wojen, rozbiorów i okupacji nauka odgrywała istotną rolę w kształtowaniu kolejnych pokoleń polskich elit poczuwających się do odpowiedzialności za los wspólnoty" - przypomnieli autorzy ustawy.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Maksymowicz w czasie prac senackiej komisji nad ustawą mówił, że Dzień Nauki Polskiej będzie doskonałym uzupełnieniem Dnia Edukacji Narodowej. Zapewnił, że każdego roku z okazji tego święta odbywać się będzie Gala Nauki Polskiej, w czasie której szef resortu nauki będzie wręczał nagrody wybitnym polskim naukowcom. Uroczystość ma być organizowana co roku na innym uniwersytecie, pierwsza - na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020