20.09.2020
PL EN
06.02.2020 aktualizacja 06.02.2020

W resorcie nauki o programach ESA i PRODEX

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

O programach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i o programie rozwoju instrumentów badawczych PRODEX mówiono w czwartek podczas dnia informacyjnego w resorcie nauki. „Zainteresowanie programami ESA dowodzi, że projekty kosmiczne mają przed sobą świetlaną przyszłość w Polsce” – mówił szef resortu Jarosław Gowin.

„Zainteresowanie programami ESA dowodzi, że projekty kosmiczne mają przed sobą świetlaną przyszłość w Polsce” - powiedział podczas spotkania minister nauki i szkolnictwa wyższego. Podkreślił, że duże zainteresowanie programami ESA spowodowało, że w ubiegłym roku postanowił zwiększyć wkład w polską subskrypcję programów Agencji.

„Jestem przekonany, że państwa obecność tutaj przyniesie w przyszłości owoce, ponieważ od polskich naukowców i polskiego przemysłu oczekuje się coraz większego zaangażowania w działania sygnowane przez ESA” – zwrócił się do uczestników spotkania Gowin.

Wydarzenie miało na celu upowszechnienie wiedzy na temat programów ESA; stanowiło też okazję do nawiązywania kontaktów przemysłowych i instytucjonalnych, które powinny umożliwić udział polskich podmiotów w przygotowaniu i realizacji przyszłych misji naukowych ESA.

Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) od 2012 r. Z tego tytułu państwo polskie jest zobowiązane wpłacać składkę, z której finansowane są programy obowiązkowe oraz opcjonalne ESA. Wpłacone środki finansowe podlegają zasadzie zwrotu geograficznego, co oznacza, że po odliczeniu odpowiednich wpłat na funkcjonowanie Agencji, pieniądze te powinny „wrócić” w postaci kontraktów na realizację projektów przez podmioty polskiego sektora kosmicznego.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest jednym z płatników polskiej składki do ESA, a w ostatnim czasie znacząco ja zwiększył.

Program Naukowy ESA jest programem obowiązkowym, czyli takim, w którym wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do uczestnictwa. Wielkość składki na programy obowiązkowe jest zależna od dochodu narodowego danego państwa.

Z kolei program opcjonalny PRODEX służy przede wszystkim finansowaniu budowy instrumentów naukowych. Polska uczestniczy w tym programie, dzięki czemu ma swój udział w realizacji najważniejszych misji ESA tj. JUICE, ATHENA czy ARIEL. Polscy naukowcy odgrywają też znaczącą rolę w najnowszej przygotowywanej misji pn. Comet Interceptor („Przechwytywacz komet”).

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020