19.09.2020
PL EN
03.06.2020 aktualizacja 03.06.2020

Politechnika Gdańska: obiecujące prace nad lekami przeciwnowotworowymi

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Specjaliści z Wydziału Chemicznego PG intensywnie pracują nad wdrożeniem nowych inhibitorów sulfatazy steroidowej. Substancje te mogą się okazać przydatne w walce z nowotworami hormonozależnymi, takimi jak rak piersi, prostaty, czy błony śluzowej macicy.

Według WHO hormony takie, jak androgeny czy estrogeny należą do głównych czynników, które stymulują powstawanie nowotworów hormonozależnych. Można tu wymienić raka piersi, prostaty, czy błony śluzowej macicy.

Istnieje przy tym wiele innych nowotworów, które są pobudzane przez hormony we wczesnym etapie rozwoju.

Stosowane obecnie terapie (oparta głównie na inhibitorach kompleksu enzymatycznego aromatazy) nie dają niestety zadowalających wyników - zaznaczają naukowcy z Politechniki Gdańskiej, którzy pracują nad terapią nowego typu.

Wykorzystane w niej substancje celują w inne białko potrzebne do syntezy hormonów - sulfatazę steroidową. Zmniejszając dostęp komórek nowotworowych do hormonów związki te mogłyby stać się podstawą nowoczesnego leczenia.

Już od 2012 roku zespół naukowców pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Janusza Rachonia, z udziałem prof. dra hab. inż. Janusza Rachonia, w ramach projektów finansowanych przez NCN, poszukiwał substancji tego typu.

Badania laboratoryjne oraz testy na zwierzętach wskazują, że otrzymane na Politechnice Gdańskiej związki wyraźnie zmniejszają poziom hormonów we krwi i ograniczają szybkość wzrostu tkanki nowotworowej.

Projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej konkursu TANGO 4 NCBR. Prace, które mają być prowadzone w ramach programu TANGO, będą opierały się na wynikach uzyskanych w trakcie realizacji grantu PRELUDIUM. Skupią się one m.in. na sprawdzeniu, czy otrzymane związki będą mogły wejść do powszechnego użytku w postaci leku. Projekt przewidziany jest na 15 miesięcy.

"Część funduszy z przyznanego grantu w wysokości 250 tysięcy złotych zostanie przeznaczona również na komercjalizację badań i znalezienie partnera biznesowego" - opowiada dr inż. Mateusz Daśko.

"Wynikami naszych badań chcemy zainteresować firmy farmaceutyczne z branży leków innowacyjnych. W tym zakresie bardzo wspiera nas pan Jerzy Buszke z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii. Równolegle trwają prace nad zapewnieniem ochrony patentowej na kluczowych z punktu widzenia branży farmaceutycznej rynkach (m.in.: na rynku europejskim, amerykańskim i japońskim). Jest to jednak długotrwały, kilkuletni proces" - dodaje.

Więcej informacji tutaj.

mat/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020