19.09.2020
PL EN
09.07.2020 aktualizacja 09.07.2020

Dzieci, które opuszczają lekcje, w dorosłości rzadziej głosują w wyborach

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Dzieci, które często opuszczały zajęcia podczas nauki w szkole podstawowej rzadziej uczestniczą w wyborach jako osoby dorosłe – informuje „Journal of Youth and Adolescence”.

Arya Ansari z Ohio State University i jego zespół wykorzystali dane z badania Study of Early Child Care and Youth Development prowadzonego przez National Institute of Child Health and Human Development.

Przeanalizowano dane 648 osób z 10 miast w Stanach Zjednoczonych. Szkolna absencja nie miała żadnego związku z zachowaniami przestępczymi, ryzykownymi lub dewiacyjnymi, natomiast była związana z zaangażowaniem politycznym oraz sukcesem edukacyjnym i gospodarczym.

Jak się okazało, dzieci częściej nieobecne na zajęciach w okresie pomiędzy przedszkolem a ósmym rokiem nauki szkolnej już jako osoby dorosłe (22-23 lata) były nie tylko gorzej wykształcone i uboższe, ale także rzadziej głosowały. Uczniowie, którzy częściej byli nieobecni w szkole, o 4,7 punktu procentowego rzadziej głosowali w wyborach w roku 2012. Zgłaszali także, że doświadczają większych problemów ekonomicznych (na przykład trudności z płaceniem rachunków), częściej twierdzili, że korzystali z pomocy rządowej, takiej jak bony żywnościowe, rzadziej mieli pracę, zgłaszali gorsze wyniki edukacyjne i niższe było prawdopodobieństwo ich pójścia na studia.

Jak zaznacza Ansari, wyniki badań sugerują, że również nieobecności szkolne w pierwszych latach nauki powinny być traktowane z powagą. „Szczególnie wśród rodziców istnieje błędne przekonanie, że opuszczanie zajęć w podstawówce nie ma większego znaczenia, a staje się ważne dopiero po przejściu do gimnazjum lub liceum” – powiedział.

„Absencja we wczesnych latach szkoły ma daleko idące konsekwencje” - powiedział Ansari. „Wykracza poza samą naukę i to, jak dobrze sobie radzisz w szkole średniej. Jeśli zaczniesz opuszczać szkołę, możesz być mniej zaangażowany w społeczeństwo. Masz mniejsze szanse na głosowanie, mniejsze szanse na pójście na studia, mniejsze szanse na zatrudnienie. Brak zaangażowania może być jednym z kluczowych mechanizmów łączących wczesne nieobecności w szkole z gorszymi wynikami we wczesnej dorosłości” - dodał.

Jak podkreślił autor, uczestnicy tego badania pochodzili w większości z rodzin z klasy średniej, więc wyniki mogą być jeszcze wyraźniejsze w przypadku osób ze środowisk będących w gorszej sytuacji.

W 2020 roku rodzice mogą zastanawiać się, jak powszechne zamykanie szkół podczas pandemii może wpływać na ich dzieci. „To naprawdę niespotykane czasy. Wszystkie dzieci są nieobecne. Zróżnicowany dostęp do wsparcia i zasobów prawdopodobnie spowoduje jeszcze większą zmienność wyników, gdy uczniowie wrócą do szkoły po pandemii” - przypuszcza Ansari. (PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020