05.12.2020
PL EN
23.07.2020 aktualizacja 23.07.2020

Prof. Bogumiła Kaniewska przewodniczącą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Rektor elekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bogumiła Kaniewska została przewodniczącą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na kadencję 2020-2024. Będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku - informuje UAM.

O wyborze prof. Kaniewskiej na przewodniczącą KRUP poinformowała PAP w czwartek rzecznik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Małgorzata Rybczyńska.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) to autonomiczne zgromadzeniem rektorów, którego celem jest zacieśnianie współpracy między Uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości. Konferencja opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty, współpracuje także z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Prof. Bogumiła Kaniewska 29 czerwca 2020 roku została wybrana nową rektor UAM na kadencję 2020-2024. Badaczka ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1988 r.; siedem lat później uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa za rozprawę pt. “Narracja pierwszoosobowa w polskiej prozie współczesnej”. W 2001 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego, a w 2015 tytuł profesor uzyskała na podstawie monografii “Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego”.

Ukończyła studia MBA z zakresu zarządzania szkołą wyższą. W latach 1998-2014 kierowała także lub współkierowała projektami Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej. Nadzorowała także – w ramach udziału w konsorcjum EPICUR – przygotowanie wniosku, który zaowocował przyznaniem UAM statusu Uniwersytetu Europejskiego w pierwszym, pilotażowym programie Komisji Europejskiej. W latach 2016-2020 pełniła funkcję prorektora UAM ds. studenckich.

KRUP została powołana przez Rektorów Uniwersytetów na zjeździe w Krakowie w 1989 roku. Była to odpowiedź środowiska akademickiego na przyjęcie 18 września 1988 r. w Bolonii Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich.

KRUP powołał komisje zajmujące się różnymi obszarami tematycznymi: Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną w 1998 roku, Uniwersytecką Komisję Nauki w 2001 roku, Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji w 2002 roku, Uniwersytecką Komisję Finansową w 2004 roku i Uniwersytecką Komisję Kształcenia w 2016 roku.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://www.krup.edu.pl/

PAP - Nauka w Polsce

lt/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020