29.09.2020
PL EN
05.08.2020 aktualizacja 07.08.2020

Politechnika Śląska planuje kształcić w trybie "mieszanym"

Politechnika Śląska. Źródło: mat. pras. PŚ Politechnika Śląska. Źródło: mat. pras. PŚ

Jedyna w woj. śląskim uczelnia ze statusem uczelni badawczej – Politechnika Śląska w Gliwicach – planuje w nowym roku akademickim kształcić w trybie "mieszanym", gdzie część zajęć będzie prowadzona z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Jak podała we wtorek gliwicka politechnika, taki tryb jest "najbardziej prawdopodobny" i "rekomendowany", choć ostateczny przebieg kształcenia zależy od sytuacji epidemicznej.

Zajęcia wykładowe, konwersatoryjne i seminaryjne, a także niektóre zajęcia ćwiczeniowe i projektowe będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zaleca się, aby w miarę możliwości i sytuacji epidemicznej co najmniej połowa zajęć laboratoryjnych i projektowych odbywała się w sposób zdalny, a studenci przychodzili tylko na zajęcia już wcześniej omówione, przygotowane i tylko takie, których absolutnie nie da się przeprowadzić zdalnie.

Zajęcia laboratoryjne, warsztatowe, terenowe i inne praktyczne - niemożliwe do przeprowadzenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - będą realizowane w formie bezpośredniej, kontaktowej, z zastosowaniem procedur sanitarnych minimalizujących ryzyko zakażania się uczestników.

Metody i techniki kształcenia na odległość będą wykorzystywane do prowadzenia konsultacji, odrabiania zajęć spowodowanych nieobecnością prowadzącego lub grupy studenckiej czy realizacji wysoko specjalistycznych zajęć prowadzonych przez specjalistów z innych, również zagranicznych uczelni lub z otoczenia społeczno-gospodarczego.

W celu zaznajomienia studentów pierwszego roku ze specyfiką studiowania na uczelni oraz wzajemnego poznania się i poczucia przynależności do akademickiej wspólnoty, wybrane zajęcia będą realizowane w formie bezpośredniej, kontaktowej.

W razie zwiększenia obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych możliwy jest powrót do stanu z okresu pomiędzy 12 marca a 25 maja 2020 r., z kształceniem prowadzonym wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wcześniej we wtorek swoje plany na rozpoczynający się wkrótce nowy rok akademicki przedstawiła też druga duża uczelnia publiczna w regionie - Uniwersytet Śląski w Katowicach. Według zapowiedzi rektora-elekta prof. Ryszarda Koziołka większość zajęć w nowym roku akademickim będzie prowadzona zdalnie. (PAP)

autorka: Anna Gumułka

lun/ godl/

Copyright © Fundacja PAP 2020