21.01.2021
PL EN
09.09.2020 aktualizacja 09.09.2020

Magisterskie studia miejskie na Uniwersytecie Warszawskim

Warszawa, 07.02.2020. Brama Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu. Warszawa, 07.02.2020. Brama Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu.

Na Uniwersytecie Warszawskim ruszają magisterskie studia miejskie. Można się na nie rekrutować do 13 września. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Pierwszy semestr jest wspólny, potem studenci wybiorą jeden z trzech modułów: przestrzenny, ekonomiczno-polityczny lub społeczny.

"To są studia, które wychodzą naprzeciw najważniejszym wyzwaniom XXI wieku: postępującej urbanizacji naszej planety, która odpowiedzialna jest za gros naszym problemów, m.in. kryzys klimatyczny, ale która też może wskazać metody ich rozwiązania" – mówi dr hab. Kacper Pobłocki, kierownik studiów miejskich.

Biuro Prasowe Uniwersytetu Warszawskiego w swoim komunikacie przytacza słowa amerykańskiego teoretyka polityki, profesora Benjamina Barbera: "Gdyby burmistrzowie rządzili światem, być może uporaliby się z jego palącymi problemami szybciej i sprawniej niż rządy”. Eksperci oceniają, że miasta są zarówno szansą, jak i zagrożeniem. Napędzają rozwój gospodarczy, kulturowy czy społeczny. To w nich narodziła się demokracja. Jednak obszary zurbanizowane odpowiedzialne są za większość emisji dwutlenku węgla.

"Naukę w XX wieku charakteryzowała specjalizacja – stąd podziały na różne dyscypliny, oddzielanie socjologii od ekonomii czy nauk przyrodniczych. Naukę w XXI wieku cechuje interdyscyplinarność, czyli badanie tego, jak zjawiska społeczne łączą się z ekonomicznymi lub przyrodniczymi. Fenomen miasta i miejskości przez większość XX wieku pozostawał niezauważalny, albo bywał marginalizowany w badaniach i nauczaniu, bo właśnie znajduje się na przecięciu różnych dyscyplin. Stąd nasze studia są gruntownie interdyscyplinarne i dlatego prowadzone są przez wykładowców z pięciu różnych jednostek UW" – dodaje dr hab. Pobłocki.

Współpracę w tym zakresie podjęły: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Ameryk i Europy – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Polonistyki – Instytut Kultury Polskiej oraz Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce. Jedne zajęcia będzie prowadziło kilku specjalistów - w zależności od specyfiki poruszanych zagadnień.

Więcej informacji na stronie: https://studiamiejskie.uw.edu.pl

PAP - Nauka w Polsce

kol/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2021