24.10.2020
PL EN
09.09.2020 aktualizacja 09.09.2020

Warszawa/ Na UKSW zajęcia w semestrze zimowym w trybie mieszanym

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

W pierwszym semestrze nowego roku akademickiego na UKSW w Warszawie zajęcia będą prowadzone w trybie mieszanym – część zdalnie, np. wykłady i lektoraty, a część stacjonarnie, np. praktyki zawodowe czy zajęcia wymagające sprzętu laboratoryjnego – poinformowała w środę uczelnia.

„Forma, charakter i warunki nauczania w pierwszym semestrze nowego roku akademickiego zostały określone w zarządzeniu nowego rektora ks. prof. Ryszarda Czekalskiego” – podała rzeczniczka uczelni Katarzyna Dominiak w przesłanym PAP komunikacie.

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego kształcenie dla wszystkich rodzajów i poziomów studiów będzie przebiegać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dotyczy to zwłaszcza – jak wskazano w komunikacie - wykładów oraz spotkań dla większych grup, w tym także zajęć z wf i lektoratów.

Forma stacjonarna na terenie uczelni przewidziana będzie dla zajęć wymagających korzystania ze specjalistycznej aparatury w laboratoriach, oprogramowania, którego nie można udostępnić online, praktyk zawodowych czy zajęć terenowych, warsztatów, a także projektów i badań prowadzonych w ramach prac dyplomowych i zaliczeniowych.

„Studenci pierwszego roku wszystkich rodzajów studiów mogą mieć zajęcia w formie stacjonarnej, ale z wyłączeniem wykładów. Spotkania adaptacyjne w formie tradycyjnej dla pierwszych roczników studiów pozostawione zostaną do decyzji dziekanów” – czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono, wszystkie zajęcia na uczelni będą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Studenci i doktoranci z objawami choroby górnych dróg oddechowych i innymi wskazującymi na zakażenie koronawirusem nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zajęć będą ustalać władze wydziałów w porozumieniu z prorektorem ds. studenckich i kształcenia.

Zajęcia online będą realizowane według planu zajęć dla danego kierunku i roku studiów, a ich forma będzie umożliwiać m.in. wielostronną komunikację i zachowanie zasad bezpieczeństwa w sieci. (PAP)

agt/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020