24.10.2020
PL EN
01.10.2020 aktualizacja 01.10.2020

Uniwersytet Zielonogórski zainaugurował nowy rok akademicki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Uniwersytet Zielonogórski zainaugurował w czwartek nowy rok akademicki, otwierający zarazem 20. rok działalności tej największej w regionie lubuskim uczelni. Z powodu pandemii wzięli w niej udział wyłącznie rektorzy, prorektorzy, senatorowie, dziekani, dyrektorzy instytutów, członkowie Rady Uczelni oraz sześciu studentów i dwóch doktorantów.

Podczas inauguracji, której transmisję można było obejrzeć w internecie, wystąpienia mieli dwaj rektorzy zielonogórskiej uczelni – ustępujący po dwóch kadencjach prof. Tadeusz Kuczyński i nowy rektor prof. Wojciech Strzyżewski.

„Jednym z podstawowych warunków sukcesu Uniwersytetu Zielonogórskiego jest współpraca z biznesem oraz administracją samorządową regionu. Konieczne jest zaangażowanie na rzecz wykorzystania możliwości finansowych wpierających procesy innowacyjne oraz pozwalających na transfer wiedzy do gospodarki, co w efekcie będzie służyć rozwojowi społeczeństwa oraz biznesu w naszym regionie” – powiedział rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski.

Dodał, że uczelnia zamierza zintensyfikować działania zmierzające do stworzenia środowiska, sprzyjającego prowadzeniu badań przez pracowników Uniwersytetu, we współpracy z podmiotami gospodarczymi z wykorzystaniem własnej infrastruktury badawczej.

„Będziemy też na bieżąco aktualizować i upowszechniać ofertę w zakresie możliwości wykonywania przez Uniwersytet usług badawczych, eksperckich i szkoleniowych, na przykład poprzez uruchomienie: Bazy ekspertów, Bazy technologii, Bazy laboratoriów i aparatury. Chcemy zwiększyć liczbę realizowanych prac inżynierskich, magisterskich i doktoranckich bazujących na tematach wynikających z potrzeb gospodarczych naszego regionu, a przede wszystkim we współpracy z podmiotami gospodarczymi” – zapowiedział rektor.

Przypomniał, że inauguracja rozpoczyna 20. rok działalności uniwersytetu.

„Budowanie wizerunku m.in. poprzez historię i podtrzymywanie tradycji podnosi prestiż uczelni i jest jej siłą. Dlatego nie chcemy rezygnować z obchodów Jubileuszu w związku z covidowymi ograniczeniami, ale przekładamy je na czerwiec przyszłego roku” – dodał Strzyżewski.

Podczas uroczystości ustępujący rektor prof. Tadeusz Kuczyński powiedział m.in., że pierwszy raz w historii swojego istnienia Uniwersytet Zielonogórski dysponuje środkami finansowymi, które stanowią zabezpieczenie na wypłatę kosztów godzin ponadwymiarowych za studia niestacjonarne, wypłatę trzynastej pensji oraz ewentualne skutki zwiększenia minimalnej płacy krajowej.

Zgodnie z zarządzeniem władz uczelni, w związku z pandemią kształcenie na Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 będzie odbywało się głównie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wyjątkiem będzie Collegium Medicum, gdzie zajęcia będą prowadzone w sposób tradycyjny.

W trybie tradycyjnym oraz hybrydowym będą mogły być prowadzone również na innych wydziałach ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria czy seminaria dyplomowe wymagające użytkowania specjalistycznej aparatury lub oprogramowania, których nie można udostępnić z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Ponadto tradycyjnie będą mogły odbywać się zajęcia organizacyjno-adaptacyjne dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, praktyki zawodowe i zajęcia terenowe oraz badania konieczne do realizacji prac dyplomowych.

Uniwersytet Zielonogórski jest największą z lubuskich uczelni. Studiuje na nim prawie 10,5 tys. osób, a kadra liczy prawie 1 800 pracowników, w tym 1 018 naukowych i dydaktycznych oraz 743 pracowników nie będących nauczycielami dydaktycznymi.

Uczelnia ma 11 wydziałów, filię w Sulechowie i Collegium Medicum, na których oferuje naukę na ponad 60 kierunkach – 17 inżynierskich i 37 licencjackich. Pięcio- i sześcioletnie studia magisterskie oferuje na pięciu kierunkach, a na 38 studia magisterskie uzupełniające. 

PAP - Nauka w Polsce, Marcin Rynkiewicz

mmd/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020