26.11.2020
PL EN
16.10.2020 aktualizacja 16.10.2020

Kielce/ Uniwersytet Jana Kochanowskiego zainaugurował nowy rok akademicki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zainaugurował nowy rok akademicki. W roku akademickim 2020/21 na UJK kształcić się będzie prawie 12 tys. studentów i 195 doktorantów.

Z uwagi na pandemię inauguracja miała skromny charakter. Liczba gości zaproszonych do rektoratu musiała zostać ograniczona. Pozostali mogli śledzić transmisję online. W podobny, hybrydowy sposób będą się też odbywały zajęcia.

Prof. Stanisław Głuszek, rektor uniwersytetu zaznaczył, że organizacja kształcenia w dobie pandemii nie będzie jedynym wyzwaniem. Zwracał uwagę, że przed uczelnią stoją kolejne inwestycje m.in. rozbudowa Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, uruchomienie w ciągu trzech lat kierunku farmacja i poszerzenie oferty studiów podyplomowych.

Rektor zapowiedział ponadto zacieśnienie współpracy międzyuczelnianej, której efektem będzie otwarcie wraz z Politechniką Świętokrzyską kierunku inżynieria biomedyczna i stworzenie wydziału międzyuczelnianego.

"Wyzwaniem dla naszego Uniwersytetu jest dalszy intensywny wzrost badań naukowych, rozwój naukowy kadry i kształcenie studentów na atrakcyjnych kierunkach, które dają satysfakcję z uzyskanego wykształcenia i zapewniają atrakcyjny rozwój zawodowy, a w części przypadków również rozwój naukowy. Dążymy do tego, aby marka UJK była powodem do dumy dla absolwentów, doktorantów i pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych i administracyjno-technicznych" – zapowiedział prof. Głuszek.

Podkreślał, że będzie dążył do utworzenia szpitala uniwersyteckiego. O znaczeniu tej inicjatywy dla uczelni i regionu mówił również Wojciech Maksymowicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

"Niewątpliwie kształcenie lekarzy przy posiadaniu własnej bazy ułatwia i poprawia proces kształcenia. Ma to też ogromne znaczenie dla regionu, który zyskuje jeszcze jedną znaczącą instytucję" – podkreślił.

"Płyną z tego same korzyści. Lepiej, gdy lekarze pracujący w danym szpitalu uczestniczą w procesie kształcenia następnych kadr, bo ich wiedza musi być jeszcze większa, takie są oczekiwania" – dodał Maksymowicz.

W roku akademickim 2020/21 na UJK kształcić się będzie 11 837 studentów i 195 doktorantów. 

PAP - Nauka w Polsce, Wiktor Dziarmaga

wdz/ godl/

Copyright © Fundacja PAP 2020