Ministerstwo Edukacji i Nauki

26.10.2021
PL EN
09.12.2020 aktualizacja 09.12.2020

Projekt/ Zwolnienie z PIT stypendiów z Narodowe Centrum Nauki do końca 2021 r.

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Zwolnienie z PIT stypendiów przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki zostanie przedłużone do końca 2021 r. - przewiduje projekt rozporządzenia w tej sprawie, który został we wtorek opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów)z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki. Zakłada on, że zwolnienie z PIT dla takich stypendiów, które wygasa z końcem tego roku zostanie przedłużone do końca przyszłego roku.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, stypendia przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki korzystały ze zwolnienia z na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 października 2018 r.

Przepis ten zwalniał z PIT stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów Praw o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce.

Na skutek nowelizacji ustawy o PIT z lipca 2018 r. stypendia finansowane przez NCN straciły prawo do zwolnienia od podatku.

MF tłumaczy, że aby zrównać sytuację prawną podmiotów korzystających ze środków finansowych przyznawanych przez instytucje funkcjonujące w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, Minister Finansów wydał w październiku 2019 r. rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki. Rozporządzeniem tym objęto dochody (przychody) otrzymane od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

"Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o przedłużeniu obowiązywania rozporządzenia (...) o rok, tj. do końca 2021 r. zapobiegnie nierównemu traktowaniu pod względem prawno-podatkowym stypendiów i innych środków finansowych przyznanych w związku z działalnością NCN ze zwolnionymi od podatku PIT stypendiami, o których mowa w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendiami przyznanymi przez instytuty naukowe PAN oraz instytuty badawcze, czy stypendiami i innymi środkami finansowymi, o których mowa w ustawie o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Wyjaśniono, że zgodnie z projektem wyrazy „do dnia 31 grudnia 2020 r.”, które są w aktualnym rozporządzeniu zostaną zastąpione wyrazami „do dnia 31 grudnia 2021 r.”

MF dodało, że planowane jest docelowe uregulowanie w ustawie o PIT kwestii zwolnienia z podatku stypendiów naukowych i innych środków finansowych otrzymywanych przez laureatów konkursów na stypendia doktorskie (program ETIUDA) oraz stypendiów naukowych przyznanych na podstawie regulaminów przyjętych przez Radę Narodowego Centrum Nauki.

PAP - Nauka w Polsce, Marcin Musiał

mmu/ drag/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021