Ministerstwo Edukacji i Nauki

04.12.2021
PL EN
18.06.2012 aktualizacja 18.06.2012

Krajowa Sekcja Nauki "S" wzywa do protestu na uczelniach

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Do przeprowadzenia akcji informacyjnych i protestacyjnych na przełomie września i października w uczelniach publicznych w kraju wezwało w sobotę podczas obrad w Katowicach Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność.

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność prof. Edward Malec z Uniwersytetu Jagiellońskiego powiedział, że w trakcie inauguracji nowego roku akademickiego 2012/2013 przed uczelniami publicznymi w kraju planowane są pikiety i akcje informacyjne, np. rozdawanie ulotek.

O tym, ile uczelni odpowie na wezwanie, zdecydują komisje zakładowe w uczelniach, po dostarczeniu im wezwania Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki.

W sobotę, delegaci przygotowali także treść apelu \"o ratowanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego\" skierowanego m.in. do prezydenta Bronisława Komorowskiego, rządu, Sejmu i Senatu.

\"Zmianom systemowym o charakterze głównie organizacyjnym nie towarzyszy stosowne zwiększenie nakładów finansowych ze środków publicznych\" - napisali delegaci. Ich zdaniem \"obniżających się nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe\" nie można tłumaczyć \"kryzysem gospodarczym\", ponieważ inwestowanie w te dziedziny \"daje możliwość elastycznego reagowania na zmiany technologiczne i demograficzne mające wpływ na rynek pracy\".

Delegaci postulują m.in. zwiększenie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, rekomendują powrót do przyjętej w 2001 roku koncepcji ładu płacowego w szkolnictwie wyższym poprzez wprowadzenie zapisów ustawowych gwarantujących w uczelniach publicznych poziom średnich płac.

W Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność zorganizowanym w siedzibie śląsko-dąbrowskiej \"S\" w Katowicach wzięło udział 140. delegatów z ok. 85 uczelni publicznych w kraju.

PAP - nauka w Polsce

ktp/ mlu/ zan/bsz

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021