07.03.2021
PL EN
28.04.2013 aktualizacja 28.04.2013

50-lecie Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu

Z okazji półwiecza działalności Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu otwarto wystawę „Wspomnienia cenniejsze niż klejnoty”, ukazującą historię działalności placówki. Ekspozycję można oglądać przez najbliższy rok w budynku wystaw czasowych przy osadzie edukacyjnej w Rezerwacie.

Rezerwat Archeologiczny w Gieczu, który otwarto 21 lipca 1963 roku, jest najstarszą tego typu placówką w Wielkopolsce. To integralna część Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

"Przez półwiecze swojej działalności stanowił nie tylko arenę sensacyjnych odkryć archeologicznych, był ośrodkiem popularyzującym archeologię i historię średniowiecza, ale również swoistym centrum kulturalnym integrującym życie mieszkańców gminy" – czytamy w komunikacie muzealników.

Na osi czasu umieszczono najważniejsze wydarzenia z ostatniego półwiecza Rezerwatu. Narracja przeplata się ze zdjęciami oraz relacjami uczestników i świadków wydarzeń. Uzupełnieniem są nagrania wspomnień dochodzące z głośników rozmieszczonych na sali wystawowej. Prezentowany jest również fragment filmu dokumentalnego, zarejestrowanego przez zespół Polskiej Kroniki Filmowej w dniu otwarcia Rezerwatu.

Uroczyste otwarcie wystawy (15 kwietnia) rozpoczęło obchody jubileuszowe, nad którymi patronat honorowy objęli: marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak oraz arcybiskup Stanisław Gądecki. Przygotowanie wystawy wsparli także lokalni przedsiębiorcy.

W ramach obchodów jubileuszowych latem odbędzie się piknik historyczno – rekreacyjny (21 lipca), którego główną atrakcją będzie inscenizacja zajęcia Giecza przez księcia czeskiego Brzetysława. Natomiast ogólnopolska konferencja naukowa „Gród piastowski w Gieczu – geneza, funkcja, kontekst”, współorganizowana z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN, planowana jest na 9-10 października.

W 2010 roku zakończono rozbudowę i modernizację infrastruktury muzealnej w Gieczu. Zadanie zrealizowano dzięki środkom z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania wyniosła ok. 3,7 mln zł.

Archeolodzy odkryli w Gieczu relikty wczesnopiastowskiego pałacu książęcego, który przez wielu badaczy uważany jest za gniazdo rodowe dynastii piastowskiej. Tysiąc lat temu, w momencie formowania się polskiej państwowości, odgrywał ważną rolę polityczną, militarną, administracyjną, gospodarczą i religijną. Świadczą o tym zapisy w „Kronice Polskiej” Galla Anonima i „Kronice Czeskiej” Kosmasa. Po najeździe księcia czeskiego Brzetysława II w 1038 roku gród nigdy nie odzyskał kluczowej rangi.

Dodatkowe informacje o Rezerwacie i nowej wystawie są dostępne na stronie internetowej: http://www.lednicamuzeum.pl/

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2021