Ministerstwo Edukacji i Nauki

20.10.2021
PL EN
20.10.2015 aktualizacja 20.10.2015

Największe na świecie sympozjum numizmatyczne odbędzie się w Warszawie

Fot. PAP/EPA/ ROBIN UTRECHT 22.02.2013 Fot. PAP/EPA/ ROBIN UTRECHT 22.02.2013

Kolejny, XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny, odbędzie się w głównym kampusie Uniwersytetu Warszawskiego w 2021 r. – ujawnił prof. Aleksander Bursche z Instytutu Archeologii UW w wywiadzie opublikowanym na stronie internetowej związku NSZZ "Solidarność" przy Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Prof. Bursche w rozmowie z Adamem Deglerem powiedział, że idea organizacji kongresu w Polsce narodziła się w 2003 roku. W przeszłości wydarzenie odbywało się m.in. w Paryżu, Rzymie, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Londynie, Brukseli, Berlinie czy Madrycie. Kongres odbywa się co 6 lat. Kandydaturę Polski, jako kraju – organizatora przyjęli delegaci Międzynarodowej Komisji Numizmatycznej (International Numismatic Council), którzy zebrali się na walnym zebraniu w Palazzo dei Congressi w Taorminie 20 września. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Już teraz wiadomo, że kongres odbędzie się we wrześniu 2021 roku, potrwa pięć dni i weźmie w nim udział około 1000 osób.

Prof. Bursche podkreślił w wywiadzie, że kongres będzie miał duże znaczenie promocyjne dla polskiej numizmatyki jako nauki, także w instytucjach przydzielających granty, jak NCN czy FNP. „Największe znaczenie będzie miał jednak Kongres dla naszego środowiska polskich numizmatyków profesjonalnych” – zaznaczył. Naukowiec powiedział, że liczy na zaangażowanie środowisk muzealnych – na otwarcie specjalnych wystaw i udostępnienie magazynów.

Prof. Bursche zaznaczył w rozmowie, że w czasie ostatniej dekady wspólnymi staraniami udało się włączyć polskie środowisko numizmatyczne w obieg międzynarodowy, dzięki organizowanym w Polsce konferencjom i comiesięcznym seminariom doktoranckim z numizmatyki antycznej z udziałem zagranicznych ekspertów. To efektem m.in. tych kontaktów jest organizowane w 2021 sympozjum.

Organizatorem kongresu jest Uniwersytet Warszawski, a współorganizatorami Muzeum Narodowe w Warszawie i Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Wydarzenie dofinansował NBP.

Pełen zapis rozmowy dostępny jest na stronie związku NSZZ "Solidarność" przy Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ mrt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021