27.11.2020
PL EN
29.02.2016 aktualizacja 29.02.2016

20 lat polskich wykopalisk przy najstarszej piramidzie świata – wystawa w Krakowie

Miejsce badań polskiej misji, fot. W.Wojciechowski Miejsce badań polskiej misji, fot. W.Wojciechowski

Grobowce zawierające unikatowe dzieła sztuki i dokumenty o bezcennej wartości historycznej odkryli w czasie wykopalisk w Sakkarze w Egipcie polscy archeolodzy. Z najciekawszymi znaleziskami będzie można zapoznać się na ekspozycji, której wernisaż odbędzie się 1 marca w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

Kierownikiem wykopalisk jest od początku trwania misji prof. Karol Myśliwiec z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (IKŚiO) PAN. Wernisaż poprzedzi wykład naukowca pt. „Dwadzieścia lat polskich badań w Sakkarze”.

Zarówno wystawa, jak i wykład podsumują wyniki dotychczasowych badań na terenie przylegającym od zachodu do najstarszej piramidy świata. Sakkara to najstarsza część starożytnego cmentarzyska w Memfis, które było stolicą Egiptu w czasach budowniczych piramid. Odkryto tam dwie nekropole położone jedna nad drugą i datowane na okres Starego Państwa (III tysiąclecia p.n.e.) oraz Okres Ptolemejski (koniec I tysiąclecia p.n.e.).

Zdaniem prof. Myśliwca do największych osiągnięć misji należy odsłonięcie dwu bogato dekorowanych grobowców z okresu VI dynastii egipskiej. „Unikatowe płaskorzeźby i malowidła dekorujące ich ściany należą nie tylko do arcydzieł sztuki, lecz także stanowią cenne źródło historyczne, rzucające nowe światło na jeden z +ciemnych okresów+ państwa faraonów, które po raz pierwszy zaczyna chylić się wówczas ku upadkowi z powodu osłabienia władzy centralnej” – wyjaśnia naukowiec.

Jednym ze wspomnianych grobowców z VI dynastii jest wykute w skale miejsce wiecznego spoczynku wezyra Merefnebefa, którego barwna polichromia została zabezpieczona przez konserwatorów znad Wisły. W 2005 roku prof. Myśliwiec otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (czasem nazywaną „polskim Noblem”) w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za odkrycie grobowca i jego udokumentowane w monografii „The Tomb of Merefnebef”.

Wystawę wzbogacono o zabytki z okresu Starego Państwa ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie, które towarzyszyć będą planszom ilustrującym spektakularne odkrycia polskiej misji.

Otwarcie wystawy „Dwadzieścia lat polskich wykopalisk w Sakkarze (Egipt)” odbędzie się 1 marca o godz. 17.00. Ekspozycję przygotowały: IKŚiO PAN, Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Wystawa będzie czynna do 19 grudnia br. Towarzyszy jej krótka monografia w języku polskim i angielskim na temat osiągnięć polskich archeologów w Sakkarze.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020