20.04.2021
PL EN
10.05.2016 aktualizacja 10.05.2016

Ponad 350 mln zł dla naukowców od Narodowego Centrum Nauki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Narodowe Centrum Nauki po raz dziesiąty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Naukowcom prowadzącym badania podstawowe przyznano ponad 350 mln zł.

Jak przypomniano w komunikacie NCN, badania podstawowe są esencją nauki. Bez prac eksperymentalnych lub teoretycznych niemożliwe byłoby zdobycie nowej wiedzy o podstawach zjawisk, która pozawala na rozwój ludzkości.

Łącznie w rozstrzygniętych po raz dziesiąty konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA polscy naukowcy złożyli do Narodowego Centrum Nauki 3710 wniosków, z czego finansowanie otrzyma 827 projektów.

"Cieszymy się, że od kilku ostatnich edycji konkursowych wskaźnik sukcesu stopniowo wzrasta. W dziesiątej edycji naszych sztandarowych konkursów wyniósł aż 24 proc. Dzięki zwiększonemu budżetowi możemy jeszcze mocniej wspierać badania podstawowe, finansując więcej wartościowych projektów naukowych" – podkreślił dyrektor NCN, prof. Zbigniew Błocki.

W konkursie OPUS 10 startować mógł każdy badacz, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Konkurs ten niezmiennie cieszy się największą popularnością w ofercie NCN. Tym razem konkurowało w nim 1808 wniosków. Do finansowania zakwalifikowanych zostało 414, zaś jego laureaci otrzymają ponad 257,5 mln zł.

Do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie mają stopnia naukowego doktora, skierowane jest PRELUDIUM. W dziesiątej edycji tego konkursu początkujący badacze złożyli 1170 wniosków, a finansowanie w wysokości niemal 30,5 mln zł otrzyma 290 projektów.

Z kolei SONATA 10 to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby ze stopniem naukowym doktora, uzyskanym do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W konkursie złożono 732 wnioski, z czego do finansowania wybrano 168 na kwotę ponad 62 mln zł.

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10 znajdują się pod adresem internetowym,

PAP - Nauka w Polsce

agt/

Copyright © Fundacja PAP 2021